• Auerhaan HRglobal 6000 filtry zestaw podstawowy montaż filtrów w rekuperatorze.
 • Auerhaan HRglobal 6000 filtry zestaw podstawowy jakie filtry wybrać i dobrać odpowiedni zestaw.
 • Auerhaan HRglobal 6000 filtry zestaw podstawowy skuteczność filtracji
 • Auerhaan HRglobal 6000 filtry zestaw podstawowy
Auerhaan HRglobal 6000 filtry zestaw podstawowy
 • Nowy
 • Zestaw

Auerhaan HRglobal 6000 filtry zestaw podstawowy

785,60 zł
Brutto
Produkcja 6 - 10 dni roboczych następnie wysyłka
Opis

Rekuperator Auerhaan HRglobal 6000 filtry powietrza.

Zestaw do filtracji podstawowej

Filtry wykonane są z wysokiej jakości medium filtracyjnego. Posiadają odpowiednie oznaczenia pozwalające na prawidłowy montaż w rekuperatorze. Wysoka chłonność włókniny filtracyjnej zapewnia precyzyjne zatrzymywanie zanieczyszczeń przy jednoczesnym zachowaniu możliwie najniższych oporów powietrza.

W rekuperatorze marki Auerhaan model HRglobal 6000 zastosowano pięć filtrów zgrubnych do filtracji powietrza wywiewanego oraz pięć filtrów dokładnych do filtracji powietrza nawiewanego.

W skład kompletu zamiennego filtrów do rekuperatora Auerhaan HRglobal 6000 wchodzi 10 sztuk filtrów powietrza:

Filtr powietrza do nawiewu: 5 szt. MF/MPT/CRDS F7 EPM1 60% 370x503x48 mm 

Filtr powietrza do wywiewu: 5 szt. MF/ZLE/OC G4 ISO COARSE 70% 370x503x48 mm 

Numer artykułu Auerhaan HRglobal 6000: 510027

Powiązane produkty: filtry o innych właściwościach filtracyjnych w odpowiednich wymiarach dostosowane do jednostek wentylacji mechanicznej Auerhaan HRglobal 6000.

Dokumenty:

Karty katalogowe filtrów;

Atesty higieniczne.

Wymiar filtrów: (wysokość x długość x głębokość) sprawdź przed zakupem powinny pokrywać  się z obecnie użytkowanymi filtrami.

Filtry podlegają okresowej wymianie w zależności od warunków otoczenia najczęściej jest to od 3 do 6 miesięcy.

Filtry wykonywane są zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 daje to pewność, że produkt stale zachowuje najwyższą jakość.

Filtry pasują do Auerhaan HRglobal 6000 - produkt wytwarzany przez Murano Feniks.

Nazwa i marka użyte w celu identyfikacji produktu.

Ogólne informacje na temat filtrów i ich wymiany w rekuperatorze

Dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby, jak odróżnić je od siebie?

Każdy użytkownik systemu wentylacji mechanicznej zwanej potocznie rekuperacją zmagał się kiedyś z wyborem filtrów powietrza do swojego urządzenia. Bądź nie wiedział skąd i gdzie kupić filtry do rekuperatora. Nie jest to proste zadanie, dlatego służymy pomocą. Każdy filtr powinien posiadać etykietę znamionową określającą klasę filtracji zgodną z obecnie przyjętymi normami tj. norma EN 779: 2012 oraz ISO 16890. Norma EN 779 dzieli filtry na kilka grup oznaczonych za pomocą liter tj. G (zgrubne), M (średnie), F (dokładne), E, H, U (wysoko skuteczne – stosowane w szpitalach, przemyśle wojskowym itp.). Przy literach występują również cyfry oznaczające sprawność filtracji w danej grupie i całej skali mieszczącej się od 1- 17. Do oceny skuteczności filtracji w normie EN 779 służy aerozol o jednolitej wielkości cząsteczek a mianowicie 0,4µm dla klas filtracji M5 – F9. Dla filtrów zgrubnych G1 – G4 służy pył zwany ASHRAE składający się z drobnego mineralnego pyłu (72%), sadzy węglowej (23%) i włókien bawełnianych (5%), cząsteczki te mają wielkość bliską 80µm. Do badania filtrów wysoko skutecznych EPA, Hepa, Ulpa służą aerozol mgły oleju parafinowego, aerozol chlorku sodu, aerozol DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu) lub DOP (aerozol monodyspersyjny ftalanu oktylu).

Filtry zgrubne do tej grupy należą klasy filtracji G1/EU1, G2/EU2, G3/EU3, G4/EU4

Bardzo dobrze radzą sobie z filtracją podstawowych zanieczyszczeń powietrza jak liście, insekty, włosy, piasek, popiół, zarodniki roślin. W filtracji pyłków roślin, zarodników grzybów, drobnym pyłem i smogiem są bezskuteczne.

Filtry średnie do których zaliczamy klasy filtracji M5/EU5, M6/EU6

Jak wskazuje nazwa średnie są pośrodku pomiędzy filtrami zgrubnymi a dokładnymi co skutkuje wysokim poziomem filtracji zanieczyszczeń zgrubnych i podstawową filtracją zanieczyszczeń filtrowanych przez filtry dokładne. Filtry średnie dobrze spisują się w filtrowaniu pyłków roślin, bakterii i pyłu cementowego, czyli bardzo drobnego jednak nie zatrzymują tak szkodliwego dla zdrowia smogu. 

Filtry dokładne oznaczane za pomocą klas filtracji F7/EU7, F8/EU8, F9/EU9

To najlepsze i najdokładniejsze filtry, które możemy zastosować w domowej rekuperacji. Filtry dokładne cechuje bardzo wysoka skuteczność filtracji sadzy, dymu tytoniowego, olejowego, bakterii o cząsteczkach nośnych, ale i też w przypadku klasy F9 smogu i alergenów, czyli wszystkich pyłków. Zalecamy montaż filtrów z klasy dokładnej wyłącznie na nawiewie z racji stawiania większego oporu. Na wywiewie proponujemy stosowanie filtrów wykonanych w niższych klasach filtracji tj. G4/EU4, M5/EU5 co pozwoli zadbać o środowisko poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszy częstotliwość wymiany filtrów rekuperatora.   

Najnowsza norma ISO 16890 obowiązuje od 2018 r. Polega na poddaniu filtrów testom na filtrację cząsteczek o zróżnicowanych wielkościach, które wchodzą w skład aerozolu DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu). W skład DEHS wchodzą cząsteczki o średnicy 0,2-3 mikrometrów. Skuteczność filtracji nie jest wyrażana w cyfrach a w procentach, dlatego mamy pełną świadomość jaką część cząsteczek odfiltruje z powietrza nasz zakupiony nowy filtr zgrubny, średni czy dokładny. Norma ISO 16890 definiuje cztery nowe grupy filtrów w oparciu o wielkość cząsteczek pyłu, pozwala na prostszy i praktyczniejszy dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby klientów. Również pozwala precyzyjnie określić skuteczność filtracji danego materiału filtracyjnego użytego do produkcji filtra. Skąd kupujący wie, gdzie jest najskuteczniejszy filtr w filtracji cząsteczek najbardziej szkodliwych dla zdrowia.

ISO Coarse: oszacowania dla separacji nowego pyłu ISO A2 (pyły pochodzenia naturalnego);

PM10: dla wielkości cząstek ≤ 10 μm;

PM2,5: dla wielkości cząstek ≤ 2,5 μm;

PM1: dla wielkości cząstek ≤ 1 μm.

Opisywana norma filtracji została wprowadzona w celu dokładniejszego przedstawienia użytkownikom wentylacji mechanicznej poziomu skuteczności filtracji filtrów w odniesieniu do wielkości i ilości zatrzymywanych przez nie cząsteczek mających szkodliwy wpływ na organizm. Mamy tu na myśli głównie cząsteczki PM2,5 oraz PM1. Poniżej wielkości pyłów szkodliwych i ich możliwość wniknięcia w organizm. 

Cząstki o średnicy większej niż 10 μm (ISO Coarse) są zatrzymane przez górne drogi oddechowe i nie są wdychane;

Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm (PM10) mogą przeniknąć do oskrzeli;

Cząstki o średnicy poniżej 2,5 μm (PM2,5) mogą przeniknąć do pęcherzyków płucnych;

Cząstki o średnicy poniżej 1 μm (PM1) mogą przeniknąć przez barierę pęcherzykowo-kapilarną i dostać się do krwi, do tej grupy zaliczamy cząsteczki smog-u.

Kupując filtry do rekuperatora spełniające powyżej opisywaną normę ISO 16890 które są zgodne z obecnie stosowanymi unijnymi przepisami i dopuszczone do obrotu. Powinny mieć podaną normę filtracji ISO 16890 w opisie produktu. Na etykiecie znamionowej filtra oprócz wymiaru powinna znaleźć się norma filtracji ISO 16890 oraz informacja graficzna przedstawiająca kierunek przepływu powietrza np. strzałka. Montaż odwrotny filtrów od zgodnego z przepływem powietrza skutkuje bardzo szybkim zużyciem filtra do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zwanej rekuperacją, ponieważ filtr stanowi sito zagęszczające się w kierunku wylotu powietrza i wraz z zagęszczeniem filtruje coraz to mniejsze cząsteczki.

Jakie filtry powietrza montować na nawiewie a jakie na wywiewie oraz wybór klasy filtracji?

Najlepiej jest montować filtr powietrza z grupy dokładnych (F7 - ePM1, F8 - ePM1, F9 - ePM1) na nawiewie, czyli powietrzu dopływającym do domu. Pozwoli to odfiltrować najbardziej szkodliwe dla zdrowia cząsteczki smogu i innych pyłów pochodzenia nienaturalnego. Na wywiewie proponujemy montaż filtrów zgrubnych lub średnich (G4 – ISO Coarse, M5 - ePM-10) Powietrze dopływające do domu zostało oczyszczone przez filtr zamontowany na nawiewie więc nie ma potrzeby montażu filtrów o tej samej lub wyższej skuteczności filtracji na wywiewie, czyli powietrzu usuwanym z budynku. Montaż filtrów dokładnych na nawiewie i wywiewie spowoduje wzrost zużycia energii elektrycznej oraz oporów powietrza i szybszego zużycia filtrów. 

Jaką ramkę filtra wybrać?

To kwestia indywidualna. Ramki metalowe oraz z tworzywa są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu znoszą maksymalną wilgotność a podczas montażu pozwalają na pewną wymianę bez obaw o uszkodzenie. Ramka kartonowa jest delikatniejsza, ale ważną jej cecha to przyjazność dla środowiska podczas utylizacji.

Wymiana filtrów powietrza rekuperatora – jak zrobić to samemu?

Przygotuj centralę wentylacyjną do wymiany filtrów (wyłącz lub uruchom tryb wymiany filtrów);

Otwórz klapę rewizyjną lub klapki;

Wyciągnij stare filtry;

Oczyść prowadnice;

Wsuń nowe filtry strzałkami zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (zwróć uwagę na klasę filtracji, na nawiewie można stosować klasę wyższą);

Wznów czynności urządzenia uruchamiając je ponownie.

Szukam filtra do swojej wentylacji mechanicznej, domu, mieszkania, rekuperatora - gdzie mogę zamówić takie filtry?

Po otrzymaniu zapytania przedstawimy ofertę i wyprodukujemy filtry. 

W mailu prosimy o podanie marki i modelu urządzenia oraz wymiarów obecnie zamontowanych filtrów powietrza.

A w załącznikach można dołączyć zdjęcia filtrów zamontowanych obecnie oraz tabliczki znamionowej urządzenia.

Wykonujemy filtry powietrza do każdej centrali wentylacyjnej, rekuperacji i systemów wentylacji mechanicznej. Na tej stronie znajdziesz filtry które sprostają twoim oczekiwaniom, ponieważ gdy szukasz ekonomicznego rozwiązania mamy je, a gdy zależy Ci na pełnej ochronie zdrowia domowników też takie filtry posiadamy w swojej ofercie.

Auerhaan
Auerhaan HRglobal 6000 Podstawowy 510027
Nowy produkt
Wariant zestawu filtrów
Zestaw Podstawowy
Marka Model Centrali Wentylacyjnej
Auerhaan HRglobal 6000
Kod filtra powietrza
Lemmens: 510027

Specyficzne odniesienia

Pobieranie

Atest higieniczny kasetowe

Atest higieniczny filtry kasetowe

Pobieranie (106.42k)

MF/ZLE/OC G4 ISO COARSE 70%

Filtr działkowy z ramką klasa M5 skuteczność iso coarse 90%

Pobieranie (610.4k)

MF/MPT/OC F7 EPM1 60%

Filtr minipleat klasa F7 skuteczność ePM1 60%

Pobieranie (352.68k)

Inne filtry powietrza do tego rekuperatora / produkty pokrewne

16 other innych produktów w tej samej kategorii:

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 253 x 742 x 94 mm ramka metalowa
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 253 x 742 x 94 mm ramka metalowa

Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   253x742x94  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   253x742x94  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 259,33 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 180 x 200 x 25 mm ramka karton
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 180 x 200 x 25 mm ramka karton

Filtr pośredni z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x200x25 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x200x25 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 58,27 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 600 x 1200 x 50 mm ramka PVC
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 600 x 1200 x 50 mm ramka PVC

Filtr pośredni z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  600x1200x50 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  600x1200x50 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 456,88 zł -40% Cena 274,13 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 408 x 448 x 48 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 408 x 448 x 48 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  408x448x48  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  408x448x48  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 98,46 zł -40% Cena 59,08 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 142 x 509 x 48 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 142 x 509 x 48 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  142x509x48 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  142x509x48 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 73,12 zł -40% Cena 43,87 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 237 x 415 x 24 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 237 x 415 x 24 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  237 x 415 x 24 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  237 x 415 x 24 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 78,04 zł -40% Cena 46,82 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 185 x 550 x 96 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 185 x 550 x 96 mm ramka metalowa

Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   185x550x96  mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   185x550x96  mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 205,96 zł -40% Cena 123,58 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 320 x 415 x 46 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 320 x 415 x 46 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  320x415x46 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  320x415x46 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 87,88 zł -40% Cena 52,73 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 210 x 350 x 48 mm ramka plastikowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 210 x 350 x 48 mm ramka plastikowa

Filtr działkowy z ramką z tworzywa PVC do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  210 x350x48 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z tworzywa pvc wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką z tworzywa PVC do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  210 x350x48 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z tworzywa pvc wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 92,80 zł -40% Cena 55,68 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 165 x 492 x 47 mm ramka karton
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 165 x 492 x 47 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  165x492x47 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  165x492x47 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 53,83 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 180 x 500 x 28 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 180 x 500 x 28 mm ramka karton

Filtr pośredni z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x500x28 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x500x28 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 97,72 zł -40% Cena 58,63 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 800 x 800 x 40 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 800 x 800 x 40 mm ramka metalowa

Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   800x800x40  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   800x800x40  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 599,56 zł -40% Cena 359,74 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 665 x 607 x 100 mm ramka plastikowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 665 x 607 x 100 mm ramka plastikowa

Filtr działkowy z ramką z tworzywa PVC do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  665 x607x100 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z tworzywa pvc wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką z tworzywa PVC do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  665 x607x100 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z tworzywa pvc wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 142,00 zł -40% Cena 85,20 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 420 x 600 x 92 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 420 x 600 x 92 mm ramka metalowa

Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   420x600x92  mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   420x600x92  mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 346,18 zł -40% Cena 207,71 zł
Filtr płaski G4 EU4 Iso Coarse 60% 475 x 475 x 20 mm ramka PVC
 • -40%
 • Nowy

Filtr płaski G4 EU4 Iso Coarse 60% 475 x 475 x 20 mm ramka PVC

Filtr płaski z ramką tworzywa sztucznego do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  475x475x20 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 60%. Tani filtr ekonomiczny zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr płaski z ramką plastikową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr płaski z ramką tworzywa sztucznego do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  475x475x20 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 60%. Tani filtr ekonomiczny zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr płaski z ramką plastikową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 96,24 zł -40% Cena 57,74 zł
Frapol Onyx Dream 400 wielorazowy zestaw odnawialny z kompletem wkładów do regeneracji filtrów rekuperatora
 • Nowy
 • Zestaw

Frapol Onyx Dream 400 wielorazowy zestaw odnawialny z kompletem wkładów do regeneracji filtrów rekuperatora

Zestaw wysokoefektywnych wielorazowych przyjaznych dla środowiska przeciwpyłowych filtrów regenerowalnych z wkładami filtracyjnymi do rekuperatora Frapol Onyx Dream 400  Produkowanych z grubej syntetycznej włókniny filtracyjnej o progresywnie nabudowywanych fibrach poliestrowych, łączonych termicznie i gęstniejących stopniowo w kierunku strony wylotu powietrza. Wyróżnia je wysoka skuteczność bardzo duża pojemność pyłowa oraz długotrwała filtracja powietrza z zanieczyszczeń. Komplet składa się dwóch filtrów wielokrotnego użytku oraz wkładów filtracyjnych dostosowanych do rekuperacji Frapol Onyx Dream 400 . Zestaw z wymiennymi wkładami do filtrów cząsteczkowych odnawialnych do stosowania w centralach wentylacyjnych Frapol Onyx Dream 400  pozwalający na długotrwałą dokładną filtrację
Zestaw wysokoefektywnych wielorazowych przyjaznych dla środowiska przeciwpyłowych filtrów regenerowalnych z wkładami filtracyjnymi do rekuperatora Frapol Onyx Dream 400  Produkowanych z grubej syntetycznej włókniny filtracyjnej o progresywnie nabudowywanych fibrach poliestrowych, łączonych termicznie i gęstniejących stopniowo w kierunku strony wylotu powietrza. Wyróżnia je wysoka skuteczność bardzo duża pojemność pyłowa oraz długotrwała filtracja powietrza z zanieczyszczeń. Komplet składa się dwóch filtrów wielokrotnego użytku oraz wkładów filtracyjnych dostosowanych do rekuperacji Frapol Onyx Dream 400 . Zestaw z wymiennymi wkładami do filtrów cząsteczkowych odnawialnych do stosowania w centralach wentylacyjnych Frapol Onyx Dream 400  pozwalający na długotrwałą dokładną filtrację
Cena 326,90 zł

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Auerhaan HRglobal 6000 filtry zestaw podstawowy

Zestaw filtrów do rekuperatora Auerhaan HRglobal 6000 zapewniający podstawową filtrację powietrza. W zestawie dziesięć filtrów pięć do powietrza nawiewanego oraz pięć filtrów do powietrza wywiewanego z domu, mieszkania, budynku. Filtry przeznaczone do wentylacji mechanicznej z jednostkami rekuperacji Auerhaan HRglobal 6000.

Napisz swoją opinię