• Auerhaan HRglobal Up 1200 filtry zestaw podstawowy
 • Auerhaan HRglobal Up 1200 filtry zestaw podstawowy montaż filtrów w rekuperatorze.
 • Auerhaan HRglobal Up 1200 filtry zestaw podstawowy jakie filtry wybrać i dobrać odpowiedni zestaw.
 • Auerhaan HRglobal Up 1200 filtry zestaw podstawowy skuteczność filtracji
Auerhaan HRglobal Up 1200 filtry zestaw podstawowy
 • Nowy
 • Zestaw

Auerhaan HRglobal Up 1200 filtry zestaw podstawowy

207,30 zł
Brutto
Produkcja 6 - 10 dni roboczych następnie wysyłka
Opis

Rekuperator Auerhaan HRglobal Up 1200 filtry powietrza.

Zestaw do filtracji podstawowej

Filtry wykonane są z wysokiej jakości medium filtracyjnego. Posiadają odpowiednie oznaczenia pozwalające na prawidłowy montaż w rekuperatorze. Wysoka chłonność włókniny filtracyjnej zapewnia precyzyjne zatrzymywanie zanieczyszczeń przy jednoczesnym zachowaniu możliwie najniższych oporów powietrza.

W rekuperatorze marki Auerhaan model HRglobal Up 1200 zastosowano jeden filtr zgrubny do filtracji powietrza wywiewanego oraz jeden filtr dokładny do filtracji powietrza nawiewanego.

W skład kompletu zamiennego filtrów do rekuperatora Auerhaan HRglobal Up 1200 wchodzą 2 sztuki filtrów powietrza:

Filtr powietrza do nawiewu: 1 szt. MF/MPT/CRDS F7 EPM1 60% 287x830x48 mm 

Filtr powietrza do wywiewu: 1 szt. MF/ZLE/OC G4 ISO COARSE 70% 287x830x48 mm 

Numer artykułu Auerhaan HRglobal Up 1200: 510023

Powiązane produkty: filtry o innych właściwościach filtracyjnych w odpowiednich wymiarach dostosowane do jednostek wentylacji mechanicznej Auerhaan HRglobal Up 1200.

Dokumenty:

Karty katalogowe filtrów;

Atesty higieniczne.

Wymiar filtrów: (wysokość x długość x głębokość) sprawdź przed zakupem powinny pokrywać  się z obecnie użytkowanymi filtrami.

Filtry podlegają okresowej wymianie w zależności od warunków otoczenia najczęściej jest to od 3 do 6 miesięcy.

Filtry wykonywane są zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 daje to pewność, że produkt stale zachowuje najwyższą jakość.

Filtry pasują do Auerhaan HRglobal Up 1200 - produkt wytwarzany przez Murano Feniks.

Nazwa i marka użyte w celu identyfikacji produktu.

Ogólne informacje na temat filtrów i ich wymiany w rekuperatorze

Dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby, jak odróżnić je od siebie?

Każdy użytkownik systemu wentylacji mechanicznej zwanej potocznie rekuperacją zmagał się kiedyś z wyborem filtrów powietrza do swojego urządzenia. Bądź nie wiedział skąd i gdzie kupić filtry do rekuperatora. Nie jest to proste zadanie, dlatego służymy pomocą. Każdy filtr powinien posiadać etykietę znamionową określającą klasę filtracji zgodną z obecnie przyjętymi normami tj. norma EN 779: 2012 oraz ISO 16890. Norma EN 779 dzieli filtry na kilka grup oznaczonych za pomocą liter tj. G (zgrubne), M (średnie), F (dokładne), E, H, U (wysoko skuteczne – stosowane w szpitalach, przemyśle wojskowym itp.). Przy literach występują również cyfry oznaczające sprawność filtracji w danej grupie i całej skali mieszczącej się od 1- 17. Do oceny skuteczności filtracji w normie EN 779 służy aerozol o jednolitej wielkości cząsteczek a mianowicie 0,4µm dla klas filtracji M5 – F9. Dla filtrów zgrubnych G1 – G4 służy pył zwany ASHRAE składający się z drobnego mineralnego pyłu (72%), sadzy węglowej (23%) i włókien bawełnianych (5%), cząsteczki te mają wielkość bliską 80µm. Do badania filtrów wysoko skutecznych EPA, Hepa, Ulpa służą aerozol mgły oleju parafinowego, aerozol chlorku sodu, aerozol DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu) lub DOP (aerozol monodyspersyjny ftalanu oktylu).

Filtry zgrubne do tej grupy należą klasy filtracji G1/EU1, G2/EU2, G3/EU3, G4/EU4

Bardzo dobrze radzą sobie z filtracją podstawowych zanieczyszczeń powietrza jak liście, insekty, włosy, piasek, popiół, zarodniki roślin. W filtracji pyłków roślin, zarodników grzybów, drobnym pyłem i smogiem są bezskuteczne.

Filtry średnie do których zaliczamy klasy filtracji M5/EU5, M6/EU6

Jak wskazuje nazwa średnie są pośrodku pomiędzy filtrami zgrubnymi a dokładnymi co skutkuje wysokim poziomem filtracji zanieczyszczeń zgrubnych i podstawową filtracją zanieczyszczeń filtrowanych przez filtry dokładne. Filtry średnie dobrze spisują się w filtrowaniu pyłków roślin, bakterii i pyłu cementowego, czyli bardzo drobnego jednak nie zatrzymują tak szkodliwego dla zdrowia smogu. 

Filtry dokładne oznaczane za pomocą klas filtracji F7/EU7, F8/EU8, F9/EU9

To najlepsze i najdokładniejsze filtry, które możemy zastosować w domowej rekuperacji. Filtry dokładne cechuje bardzo wysoka skuteczność filtracji sadzy, dymu tytoniowego, olejowego, bakterii o cząsteczkach nośnych, ale i też w przypadku klasy F9 smogu i alergenów, czyli wszystkich pyłków. Zalecamy montaż filtrów z klasy dokładnej wyłącznie na nawiewie z racji stawiania większego oporu. Na wywiewie proponujemy stosowanie filtrów wykonanych w niższych klasach filtracji tj. G4/EU4, M5/EU5 co pozwoli zadbać o środowisko poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszy częstotliwość wymiany filtrów rekuperatora.   

Najnowsza norma ISO 16890 obowiązuje od 2018 r. Polega na poddaniu filtrów testom na filtrację cząsteczek o zróżnicowanych wielkościach, które wchodzą w skład aerozolu DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu). W skład DEHS wchodzą cząsteczki o średnicy 0,2-3 mikrometrów. Skuteczność filtracji nie jest wyrażana w cyfrach a w procentach, dlatego mamy pełną świadomość jaką część cząsteczek odfiltruje z powietrza nasz zakupiony nowy filtr zgrubny, średni czy dokładny. Norma ISO 16890 definiuje cztery nowe grupy filtrów w oparciu o wielkość cząsteczek pyłu, pozwala na prostszy i praktyczniejszy dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby klientów. Również pozwala precyzyjnie określić skuteczność filtracji danego materiału filtracyjnego użytego do produkcji filtra. Skąd kupujący wie, gdzie jest najskuteczniejszy filtr w filtracji cząsteczek najbardziej szkodliwych dla zdrowia.

ISO Coarse: oszacowania dla separacji nowego pyłu ISO A2 (pyły pochodzenia naturalnego);

PM10: dla wielkości cząstek ≤ 10 μm;

PM2,5: dla wielkości cząstek ≤ 2,5 μm;

PM1: dla wielkości cząstek ≤ 1 μm.

Opisywana norma filtracji została wprowadzona w celu dokładniejszego przedstawienia użytkownikom wentylacji mechanicznej poziomu skuteczności filtracji filtrów w odniesieniu do wielkości i ilości zatrzymywanych przez nie cząsteczek mających szkodliwy wpływ na organizm. Mamy tu na myśli głównie cząsteczki PM2,5 oraz PM1. Poniżej wielkości pyłów szkodliwych i ich możliwość wniknięcia w organizm. 

Cząstki o średnicy większej niż 10 μm (ISO Coarse) są zatrzymane przez górne drogi oddechowe i nie są wdychane;

Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm (PM10) mogą przeniknąć do oskrzeli;

Cząstki o średnicy poniżej 2,5 μm (PM2,5) mogą przeniknąć do pęcherzyków płucnych;

Cząstki o średnicy poniżej 1 μm (PM1) mogą przeniknąć przez barierę pęcherzykowo-kapilarną i dostać się do krwi, do tej grupy zaliczamy cząsteczki smog-u.

Kupując filtry do rekuperatora spełniające powyżej opisywaną normę ISO 16890 które są zgodne z obecnie stosowanymi unijnymi przepisami i dopuszczone do obrotu. Powinny mieć podaną normę filtracji ISO 16890 w opisie produktu. Na etykiecie znamionowej filtra oprócz wymiaru powinna znaleźć się norma filtracji ISO 16890 oraz informacja graficzna przedstawiająca kierunek przepływu powietrza np. strzałka. Montaż odwrotny filtrów od zgodnego z przepływem powietrza skutkuje bardzo szybkim zużyciem filtra do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zwanej rekuperacją, ponieważ filtr stanowi sito zagęszczające się w kierunku wylotu powietrza i wraz z zagęszczeniem filtruje coraz to mniejsze cząsteczki.

Jakie filtry powietrza montować na nawiewie a jakie na wywiewie oraz wybór klasy filtracji?

Najlepiej jest montować filtr powietrza z grupy dokładnych (F7 - ePM1, F8 - ePM1, F9 - ePM1) na nawiewie, czyli powietrzu dopływającym do domu. Pozwoli to odfiltrować najbardziej szkodliwe dla zdrowia cząsteczki smogu i innych pyłów pochodzenia nienaturalnego. Na wywiewie proponujemy montaż filtrów zgrubnych lub średnich (G4 – ISO Coarse, M5 - ePM-10) Powietrze dopływające do domu zostało oczyszczone przez filtr zamontowany na nawiewie więc nie ma potrzeby montażu filtrów o tej samej lub wyższej skuteczności filtracji na wywiewie, czyli powietrzu usuwanym z budynku. Montaż filtrów dokładnych na nawiewie i wywiewie spowoduje wzrost zużycia energii elektrycznej oraz oporów powietrza i szybszego zużycia filtrów. 

Jaką ramkę filtra wybrać?

To kwestia indywidualna. Ramki metalowe oraz z tworzywa są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu znoszą maksymalną wilgotność a podczas montażu pozwalają na pewną wymianę bez obaw o uszkodzenie. Ramka kartonowa jest delikatniejsza, ale ważną jej cecha to przyjazność dla środowiska podczas utylizacji.

Wymiana filtrów powietrza rekuperatora – jak zrobić to samemu?

Przygotuj centralę wentylacyjną do wymiany filtrów (wyłącz lub uruchom tryb wymiany filtrów);

Otwórz klapę rewizyjną lub klapki;

Wyciągnij stare filtry;

Oczyść prowadnice;

Wsuń nowe filtry strzałkami zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (zwróć uwagę na klasę filtracji, na nawiewie można stosować klasę wyższą);

Wznów czynności urządzenia uruchamiając je ponownie.

Szukam filtra do swojej wentylacji mechanicznej, domu, mieszkania, rekuperatora - gdzie mogę zamówić takie filtry?

Po otrzymaniu zapytania przedstawimy ofertę i wyprodukujemy filtry. 

W mailu prosimy o podanie marki i modelu urządzenia oraz wymiarów obecnie zamontowanych filtrów powietrza.

A w załącznikach można dołączyć zdjęcia filtrów zamontowanych obecnie oraz tabliczki znamionowej urządzenia.

Wykonujemy filtry powietrza do każdej centrali wentylacyjnej, rekuperacji i systemów wentylacji mechanicznej. Na tej stronie znajdziesz filtry które sprostają twoim oczekiwaniom, ponieważ gdy szukasz ekonomicznego rozwiązania mamy je, a gdy zależy Ci na pełnej ochronie zdrowia domowników też takie filtry posiadamy w swojej ofercie.

Auerhaan
Auerhaan HRglobal Up 1200 Podstawowy 510023
Nowy produkt
Wariant zestawu filtrów
Zestaw Podstawowy
Marka Model Centrali Wentylacyjnej
Auerhaan HRglobal (Up) 1200
Kod filtra powietrza
Lemmens: 510023

Specyficzne odniesienia

Pobieranie

Atest higieniczny kasetowe

Atest higieniczny filtry kasetowe

Pobieranie (106.42k)

MF/ZLE/OC G4 ISO COARSE 70%

Filtr działkowy z ramką klasa M5 skuteczność iso coarse 90%

Pobieranie (610.4k)

MF/MPT/OC F7 EPM1 60%

Filtr minipleat klasa F7 skuteczność ePM1 60%

Pobieranie (352.68k)

Inne filtry powietrza do tego rekuperatora / produkty pokrewne

16 other innych produktów w tej samej kategorii:

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 305 x 508 x 20 mm ramka kartonramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 305 x 508 x 20 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  305x508x20 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  305x508x20 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 66,72 zł -40% Cena 40,03 zł
Brink Advance antyalergiczny zestaw filtry
 • Nowy
 • Zestaw

Brink Advance antyalergiczny zestaw filtry

Zestaw wysokoefektywnych przyjaznych dla środowiska filtrów przeciwalergicznych do rekuperatora   Brink Advance , w których zastosowano medium filtracyjne strukturą zbliżone do filtrów HEPA. Wyróżniające się wysoką skutecznością dzięki bardzo dużej pojemności pyłowej pozwalającej na długotrwałą filtracją powietrza z zanieczyszczeń. Filtry zgrubny i dokładny dla drugiego stopnia oczyszczania. Komplet składający się dwóch filtrów powietrza pasujących do jednostek rekuperacji   Brink Advance . Zestaw filtrów antyalergicznych do stosowania po jednym dla powietrza nawiewanego i wywiewanego w centralach wentylacyjnych  Brink Advance . Zastępują produkty o numerach Brink: 531821 531822 531831 535012
Zestaw wysokoefektywnych przyjaznych dla środowiska filtrów przeciwalergicznych do rekuperatora   Brink Advance , w których zastosowano medium filtracyjne strukturą zbliżone do filtrów HEPA. Wyróżniające się wysoką skutecznością dzięki bardzo dużej pojemności pyłowej pozwalającej na długotrwałą filtracją powietrza z zanieczyszczeń. Filtry zgrubny i dokładny dla drugiego stopnia oczyszczania. Komplet składający się dwóch filtrów powietrza pasujących do jednostek rekuperacji   Brink Advance . Zestaw filtrów antyalergicznych do stosowania po jednym dla powietrza nawiewanego i wywiewanego w centralach wentylacyjnych  Brink Advance . Zastępują produkty o numerach Brink: 531821 531822 531831 535012
Cena 98,07 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 287 x 592 x 150 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 287 x 592 x 150 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  287x592x150 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  287x592x150 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 100,92 zł -40% Cena 60,55 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 180 x 475 x 50 mm ramka PVC
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 180 x 475 x 50 mm ramka PVC

Filtr przeciwalergiczny z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x475x50 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego PVC i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x475x50 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego PVC i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 159,22 zł -40% Cena 95,53 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 300 x 580 x 48 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 300 x 580 x 48 mm ramka metalowa

Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80%  300x580x48 mm   ramka metalowa mm w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80%  300x580x48 mm   ramka metalowa mm w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 191,20 zł -40% Cena 114,72 zł
Trinnity 800 EC filtry zestaw podstawowy komplet filtrów zamiennych do rekuperatora
 • Nowy
 • Zestaw

Trinnity 800 EC filtry zestaw podstawowy komplet filtrów zamiennych do rekuperatora

Zestaw filtrów do rekuperatora Trinnity 800 EC  zapewniający podstawową filtrację powietrza. W zestawie dwa filtry. Jeden do powietrza nawiewanego i jeden filtr do powietrza wywiewanego. Filtry do mieszkania, domu, obiektów i budynków. Zastępują produkty o numerach Trinnity : 800 EC - G4 255x570x5 . Filtry powietrza przeznaczone do wentylacji mechanicznej z jednostkami rekuperacji Trinnity 800 EC .
Zestaw filtrów do rekuperatora Trinnity 800 EC  zapewniający podstawową filtrację powietrza. W zestawie dwa filtry. Jeden do powietrza nawiewanego i jeden filtr do powietrza wywiewanego. Filtry do mieszkania, domu, obiektów i budynków. Zastępują produkty o numerach Trinnity : 800 EC - G4 255x570x5 . Filtry powietrza przeznaczone do wentylacji mechanicznej z jednostkami rekuperacji Trinnity 800 EC .
Cena 70,32 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 430 x 630 x 50 mm ramka plastikowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 430 x 630 x 50 mm ramka plastikowa

Filtr działkowy z ramką z tworzywa PVC do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  430x630x50 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z tworzywa pvc wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką z tworzywa PVC do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  430x630x50 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z tworzywa pvc wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 117,40 zł -40% Cena 70,44 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 120 x 300 x 45 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 120 x 300 x 45 mm ramka metalowa

Filtr pośredni z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   120x300x45  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy oynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   120x300x45  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy oynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 95,26 zł -40% Cena 57,16 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 223 x 423 x 23 mm ramka karton
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 223 x 423 x 23 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  223x423x23 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  223x423x23 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 51,29 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 592 x 592 x 50 mm ramka karton
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 592 x 592 x 50 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  592x592x50 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  592x592x50 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 87,91 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 200 x 550 x 28 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 200 x 550 x 28 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  200x550x28 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  200x550x28 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 75,58 zł -40% Cena 45,35 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 308 x 565 x 48 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 308 x 565 x 48 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  308x565x48 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  308x565x48 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 92,80 zł -40% Cena 55,68 zł
Filtr przeciwpyłowy G4 EU4 ePM10 50% 166 x 272 x 48 mm ramka karton
 • Nowy

Filtr przeciwpyłowy G4 EU4 ePM10 50% 166 x 272 x 48 mm ramka karton

Filtr przeciwpyłowy z ramką kartonową do central wentylacji mechanicznej o wymiarze  166x272x48 mm  w klasie filtracji g4 eu4 i skuteczności ePM10 50%. Zapewniający efektywną filtrację przeciwpyłową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr cząsteczkowy drobno plisowany w technologii minipleat. Medium filtracyjne przypominające filtr HEPA. Zastosowane w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej. Przyjazny dla środowiska dzięki stabilnej i szczelnej konstrukcji ramki kartonowej podtrzymującej wkład z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Wysoko skuteczny filtr przeciwpyłowy gwarantujący najlepszy poziom cząsteczkowego oczyszczania powietrza w systemach HVAC, centralach wentylacyjnych i rekuperatorach.
Filtr przeciwpyłowy z ramką kartonową do central wentylacji mechanicznej o wymiarze  166x272x48 mm  w klasie filtracji g4 eu4 i skuteczności ePM10 50%. Zapewniający efektywną filtrację przeciwpyłową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr cząsteczkowy drobno plisowany w technologii minipleat. Medium filtracyjne przypominające filtr HEPA. Zastosowane w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej. Przyjazny dla środowiska dzięki stabilnej i szczelnej konstrukcji ramki kartonowej podtrzymującej wkład z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Wysoko skuteczny filtr przeciwpyłowy gwarantujący najlepszy poziom cząsteczkowego oczyszczania powietrza w systemach HVAC, centralach wentylacyjnych i rekuperatorach.
Cena 78,21 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 450 x 754 x 46 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 450 x 754 x 46 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   450x754x46  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   450x754x46  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 144,46 zł -40% Cena 86,68 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 190 x 400 x 40 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 190 x 400 x 40 mm ramka metalowa

Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  190x400x40 mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  190x400x40 mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 129,70 zł -40% Cena 77,82 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 180 x 400 x 46 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 180 x 400 x 46 mm ramka karton

Filtr przeciwalergiczny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x400x46 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x400x46 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 95,26 zł -40% Cena 57,16 zł

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Auerhaan HRglobal Up 1200 filtry zestaw podstawowy

Zestaw filtrów do rekuperatora Auerhaan HRglobal Up 1200 zapewniający podstawową filtrację powietrza. W zestawie dwa filtry. Jeden do powietrza nawiewanego oraz jeden filtr do powietrza wywiewanego z domu, mieszkania, budynku. Filtry przeznaczone do wentylacji mechanicznej z jednostkami rekuperacji Auerhaan HRglobal Up 1200.

Napisz swoją opinię