• Filtr płaski G4 Iso Coarse 60% 160 x 452 mm
 • Montaż filtrów w rekuperatorze Filtr płaski G4 Iso Coarse 60% 160 x 452 mm
 • Skuteczność filtracji powietrza Filtr płaski G4 Iso Coarse 60% 160 x 452 mm
Filtr płaski G4 Iso Coarse 60% 160 x 452 mm
 • Nowy

Filtr płaski G4 Iso Coarse 70% 160 x 452 mm

36,89 zł
Brutto
Produkcja 6 - 10 dni roboczych następnie wysyłka
Opis

Filtr szkieletowy bezramkowy fancoil

G4 Iso Coarse 70% 160 x 452 mm

Nazwa Producenta Murano Feniks: MF/FAN/FM G4 ISO COARSE 70% 160x452 mm 

Filtr płaski do filtracji zgrubnej w systemach wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji. Wykonany na stelażu z drutu, który następnie zostaje obszyty materiałem filtracyjnym ułożonym na płasko. Drut wykonany z stali nierdzewnej o średnicy 3,5 mm z poprzeczkami wzmacniającymi konstrukcję. Włóknina filtracyjna fizelina syntetyczna 100% poliestrowa. Zapewniająca bardzo niskie opory powietrza przez cały okres zapełniania filtra zanieczyszczeniami. Oferowany filtr płaski G4 Iso Corase 70% w wymiarze 160x452 mm pozwala na wychwycenie z powietrza 70% cząsteczek zgrubnych tj. liście, insekty, włosy, piasek, popiół, drobny piasek, zarodniki roślin, pyłki i inne zanieczyszczenia większe niż 10 μm (mikrometrów). Zaliczamy go do filtrów wstępnych tym samym filtr ten pozwala na podstawową filtrację powietrza w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nazywanej rekuperacją. Nasze filtry wykonujemy z materiałów spełniających wysokie klasy energetyczne dla zapewnienia jak najmniejszego zużycia energii elektrycznej przez Państwa rekuperator pracujący na Naszych akcesoriach filtracyjnych do rekuperatora.

Dane Techniczne:

Filtr płaski bezramkowy fancoil G4/EU4

Wymiary:

• Szerokość: 160 mm

• Długość: 452 mm

• Głębokość: 5-8 mm

Parametry:

• Materiał filtracyjny: materiał syntetyczny 100% poliester

• Klasa filtracji wg EN 779:2012: G4

• Klasa filtracji wg ISO 16890: ISO Coarse 70%

• Stopień filtracji (Am): > 90,89 %

• Skuteczność: > 25 % <35 %

• Maksymalna temperatura pracy: < 80 °C

• Dopuszczalna wilgotność względna: < 100%

• Rekomendowany opór końcowy: 200 Pa

Materiał filtracyjny:

• 100% fibry poliestrowe progresywnie nadbudowywane,

łączone termicznie. Charakteryzuje się wysoką skutecznością

działania w całym okresie użytkowania oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Budowa:

• Wytrzymała konstrukcja.

• Włóknina filtracyjna ułożona na płasko i obszyta na drucie z stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

• Filtr oczyszczania wstępnego w instalacjach klimatyzacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych. Filtry cechujące się

wysoką wydajnością przy niskich spadkach ciśnień. Mogą być stosowane w szkołach, biurach, tetrach, basenach,

szpitalach, centrach handlowych, hotelach, domach, lakierniach, zakładach przemysłu spożywczego

farmaceutycznego i maszynowego.

Właściwości:

• Włóknina syntetyczna

• Niski spadek ciśnienia

• Wysoka chłonność pyłowa

• Niskie koszty energii

• Długa żywotność

• Odporne na wilgoć

• Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

• Wymiary standardowe i specjalne

• Filtry wykonywane są zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 daje to pewność, że produkt

stale zachowuje najwyższą jakość.

Powietrze dostarczane przez systemy wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji jest tak czyste jak oczyszczające je filtry i

dlatego jakość filtrów i ich niezawodność oraz wytrzymałość ma ogromny wpływ na działanie całego systemu

wentylacyjnego i jakości powietrza przez niego dostarczanego.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego

powiadamiania, wynikających z ciągłego udoskonalania produktów.

Ogólne informacje na temat filtrów i ich wymiany w rekuperatorze

Dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby, jak odróżnić je od siebie?

Każdy użytkownik systemu wentylacji mechanicznej zwanej potocznie rekuperacją zmagał się kiedyś z wyborem filtrów powietrza do swojego urządzenia. Bądź nie wiedział skąd i gdzie kupić filtry do rekuperatora. Nie jest to proste zadanie, dlatego służymy pomocą. Każdy filtr powinien posiadać etykietę znamionową określającą klasę filtracji zgodną z obecnie przyjętymi normami tj. norma EN 779: 2012 oraz ISO 16890. Norma EN 779 dzieli filtry na kilka grup oznaczonych za pomocą liter tj. G (zgrubne), M (średnie), F (dokładne), E, H, U (wysoko skuteczne – stosowane w szpitalach, przemyśle wojskowym itp.). Przy literach występują również cyfry oznaczające sprawność filtracji w danej grupie i całej skali mieszczącej się od 1- 17. Do oceny skuteczności filtracji w normie EN 779 służy aerozol o jednolitej wielkości cząsteczek a mianowicie 0,4µm dla klas filtracji M5 – F9. Dla filtrów zgrubnych G1 – G4 służy pył zwany ASHRAE składający się z drobnego mineralnego pyłu (72%), sadzy węglowej (23%) i włókien bawełnianych (5%), cząsteczki te mają wielkość bliską 80µm. Do badania filtrów wysoko skutecznych EPA, Hepa, Ulpa służą aerozol mgły oleju parafinowego, aerozol chlorku sodu, aerozol DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu) lub DOP (aerozol monodyspersyjny ftalanu oktylu).

Filtry zgrubne do tej grupy należą klasy filtracji G1/EU1, G2/EU2, G3/EU3, G4/EU4

Bardzo dobrze radzą sobie z filtracją podstawowych zanieczyszczeń powietrza jak liście, insekty, włosy, piasek, popiół, zarodniki roślin. W filtracji pyłków roślin, zarodników grzybów, drobnym pyłem i smogiem są bezskuteczne.

Filtry średnie do których zaliczamy klasy filtracji M5/EU5, M6/EU6

Jak wskazuje nazwa średnie są pośrodku pomiędzy filtrami zgrubnymi a dokładnymi co skutkuje wysokim poziomem filtracji zanieczyszczeń zgrubnych i podstawową filtracją zanieczyszczeń filtrowanych przez filtry dokładne. Filtry średnie dobrze spisują się w filtrowaniu pyłków roślin, bakterii i pyłu cementowego, czyli bardzo drobnego jednak nie zatrzymują tak szkodliwego dla zdrowia smogu. 

Filtry dokładne oznaczane za pomocą klas filtracji F7/EU7, F8/EU8, F9/EU9

To najlepsze i najdokładniejsze filtry, które możemy zastosować w domowej rekuperacji. Filtry dokładne cechuje bardzo wysoka skuteczność filtracji sadzy, dymu tytoniowego, olejowego, bakterii o cząsteczkach nośnych, ale i też w przypadku klasy F9 smogu i alergenów, czyli wszystkich pyłków. Zalecamy montaż filtrów z klasy dokładnej wyłącznie na nawiewie z racji stawiania większego oporu. Na wywiewie proponujemy stosowanie filtrów wykonanych w niższych klasach filtracji tj. G4/EU4, M5/EU5 co pozwoli zadbać o środowisko poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszy częstotliwość wymiany filtrów rekuperatora.   

Najnowsza norma ISO 16890 obowiązuje od 2018 r. Polega na poddaniu filtrów testom na filtrację cząsteczek o zróżnicowanych wielkościach, które wchodzą w skład aerozolu DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu). W skład DEHS wchodzą cząsteczki o średnicy 0,2-3 mikrometrów. Skuteczność filtracji nie jest wyrażana w cyfrach a w procentach, dlatego mamy pełną świadomość jaką część cząsteczek odfiltruje z powietrza nasz zakupiony nowy filtr zgrubny, średni czy dokładny. Norma ISO 16890 definiuje cztery nowe grupy filtrów w oparciu o wielkość cząsteczek pyłu, pozwala na prostszy i praktyczniejszy dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby klientów. Również pozwala precyzyjnie określić skuteczność filtracji danego materiału filtracyjnego użytego do produkcji filtra. Skąd kupujący wie, gdzie jest najskuteczniejszy filtr w filtracji cząsteczek najbardziej szkodliwych dla zdrowia.

ISO Coarse: oszacowania dla separacji nowego pyłu ISO A2 (pyły pochodzenia naturalnego);

PM10: dla wielkości cząstek ≤ 10 μm;

PM2,5: dla wielkości cząstek ≤ 2,5 μm;

PM1: dla wielkości cząstek ≤ 1 μm.

Opisywana norma filtracji została wprowadzona w celu dokładniejszego przedstawienia użytkownikom wentylacji mechanicznej poziomu skuteczności filtracji filtrów w odniesieniu do wielkości i ilości zatrzymywanych przez nie cząsteczek mających szkodliwy wpływ na organizm. Mamy tu na myśli głównie cząsteczki PM2,5 oraz PM1. Poniżej wielkości pyłów szkodliwych i ich możliwość wniknięcia w organizm. 

Cząstki o średnicy większej niż 10 μm (ISO Coarse) są zatrzymane przez górne drogi oddechowe i nie są wdychane;

Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm (PM10) mogą przeniknąć do oskrzeli;

Cząstki o średnicy poniżej 2,5 μm (PM2,5) mogą przeniknąć do pęcherzyków płucnych;

Cząstki o średnicy poniżej 1 μm (PM1) mogą przeniknąć przez barierę pęcherzykowo-kapilarną i dostać się do krwi, do tej grupy zaliczamy cząsteczki smog-u.

Kupując filtry do rekuperatora spełniające powyżej opisywaną normę ISO 16890 które są zgodne z obecnie stosowanymi unijnymi przepisami i dopuszczone do obrotu. Powinny mieć podaną normę filtracji ISO 16890 w opisie produktu. Na etykiecie znamionowej filtra oprócz wymiaru powinna znaleźć się norma filtracji ISO 16890 oraz informacja graficzna przedstawiająca kierunek przepływu powietrza np. strzałka. Montaż odwrotny filtrów od zgodnego z przepływem powietrza skutkuje bardzo szybkim zużyciem filtra do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zwanej rekuperacją, ponieważ filtr stanowi sito zagęszczające się w kierunku wylotu powietrza i wraz z zagęszczeniem filtruje coraz to mniejsze cząsteczki.

Jakie filtry powietrza montować na nawiewie a jakie na wywiewie oraz wybór klasy filtracji?

Najlepiej jest montować filtr powietrza z grupy dokładnych (F7 - ePM1, F8 - ePM1, F9 - ePM1) na nawiewie, czyli powietrzu dopływającym do domu. Pozwoli to odfiltrować najbardziej szkodliwe dla zdrowia cząsteczki smogu i innych pyłów pochodzenia nienaturalnego. Na wywiewie proponujemy montaż filtrów zgrubnych lub średnich (G4 – ISO Coarse, M5 - ePM-10) Powietrze dopływające do domu zostało oczyszczone przez filtr zamontowany na nawiewie więc nie ma potrzeby montażu filtrów o tej samej lub wyższej skuteczności filtracji na wywiewie, czyli powietrzu usuwanym z budynku. Montaż filtrów dokładnych na nawiewie i wywiewie spowoduje wzrost zużycia energii elektrycznej oraz oporów powietrza i szybszego zużycia filtrów. 

Jaką ramkę filtra wybrać?

To kwestia indywidualna. Ramki metalowe oraz z tworzywa są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu znoszą maksymalną wilgotność a podczas montażu pozwalają na pewną wymianę bez obaw o uszkodzenie. Ramka kartonowa jest delikatniejsza, ale ważną jej cecha to przyjazność dla środowiska podczas utylizacji.

Wymiana filtrów powietrza rekuperatora – jak zrobić to samemu?

Przygotuj centralę wentylacyjną do wymiany filtrów (wyłącz lub uruchom tryb wymiany filtrów);

Otwórz klapę rewizyjną lub klapki;

Wyciągnij stare filtry;

Oczyść prowadnice;

Wsuń nowe filtry strzałkami zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (zwróć uwagę na klasę filtracji, na nawiewie można stosować klasę wyższą);

Wznów czynności urządzenia uruchamiając je ponownie.

Szukam filtra do swojej wentylacji mechanicznej, domu, mieszkania, rekuperatora - gdzie mogę zamówić takie filtry?

Po otrzymaniu zapytania przedstawimy ofertę i wyprodukujemy filtry. 

W mailu prosimy o podanie marki i modelu urządzenia oraz wymiarów obecnie zamontowanych filtrów powietrza.

A w załącznikach można dołączyć zdjęcia filtrów zamontowanych obecnie oraz tabliczki znamionowej urządzenia.

Wykonujemy filtry powietrza do każdej centrali wentylacyjnej, rekuperacji i systemów wentylacji mechanicznej. Na tej stronie znajdziesz filtry które sprostają twoim oczekiwaniom, ponieważ gdy szukasz ekonomicznego rozwiązania mamy je, a gdy zależy Ci na pełnej ochronie zdrowia domowników też takie filtry posiadamy w swojej ofercie.

MF/FAN/FM G4 ISO COARSE 70% 160x452 mm
Nowy produkt
Lista rozmiarów filtrów powietrza
160 * 452 mm
Lista rozmiarów filtrów powietrza
452 * 160 mm
Rodzaj filtra powietrza
Bezramkowy
Zakres skuteczności filtracji
Zgrubny
Zastosowany materiał filtracyjny
Syntetyczny poliestrowy
Klasa filtracji EN779:2012
EU4 / G4
Norma filtracji DIN EN ISO 16890
Iso coarse 70%
Typ ramki filtra
Ramka z drutu

Specyficzne odniesienia

Pobieranie

MF FAN G4 ISO Coarse 60%

Filtr płaski bezramkowy klasa G4 skuteczność iso coarse 60%

Pobieranie (201.98k)

16 other innych produktów w tej samej kategorii:

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 134 x 407 x 30 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 134 x 407 x 30 mm ramka karton

Filtr pośredni z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  134x407x30 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  134x407x30 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 87,88 zł -40% Cena 52,73 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% mm 140 x 404 x 24 ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% mm 140 x 404 x 24 ramka metalowa

Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   140x404x24  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   140x404x24  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 105,10 zł -40% Cena 63,06 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 154 x 494 x 23 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 154 x 494 x 23 mm ramka metalowa

Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   154x494x23   mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   154x494x23   mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 107,56 zł -40% Cena 64,54 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 205 x 215 x 45 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 205 x 215 x 45 mm ramka metalowa

Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   205x215x45  mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   205x215x45  mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 114,94 zł -40% Cena 68,96 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 205 x 510 x 48 mm ramka metalowa
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 205 x 510 x 48 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  205 x510x48  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  205 x510x48  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 70,55 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 423 x 1175 x 48 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 423 x 1175 x 48 mm ramka metalowa

Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80%  423x1175x48 mm    ramka metalowa mm w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80%  423x1175x48 mm    ramka metalowa mm w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 427,36 zł -40% Cena 256,42 zł
AsPol-FV WindMaker Phoenix wyk. boczne zestaw efektywny komplet filtrów zamiennych do rekuperatora
 • Nowy
 • Zestaw

AsPol-FV WindMaker Phoenix wyk. boczne zestaw efektywny komplet filtrów zamiennych do rekuperatora

Zestaw wysokoefektywnych przyjaznych dla środowiska filtrów przeciwpyłowych do rekuperatora AsPol-FV WindMaker Phoenix wyk. boczne , w których zastosowano medium filtracyjne strukturą zbliżone do filtrów HEPA. Wyróżniające się wysoką skutecznością dzięki bardzo dużej pojemności pyłowej pozwalającej na długotrwałą filtracją powietrza z zanieczyszczeń. Filtry wstępne pierwszego stopnia oczyszczania do mieszkania, domu, obiektów i budynków. Komplet składający się dwóch filtrów powietrza pasujących do jednostek rekuperacji AsPol-FV WindMaker Phoenix wyk. boczne . Zestaw filtrów cząsteczkowych przeznaczony do stosowania po jednym dla powietrza nawiewanego i wywiewanego w centralach wentylacyjnych AsPol-FV WindMaker Phoenix wyk. boczne .
Zestaw wysokoefektywnych przyjaznych dla środowiska filtrów przeciwpyłowych do rekuperatora AsPol-FV WindMaker Phoenix wyk. boczne , w których zastosowano medium filtracyjne strukturą zbliżone do filtrów HEPA. Wyróżniające się wysoką skutecznością dzięki bardzo dużej pojemności pyłowej pozwalającej na długotrwałą filtracją powietrza z zanieczyszczeń. Filtry wstępne pierwszego stopnia oczyszczania do mieszkania, domu, obiektów i budynków. Komplet składający się dwóch filtrów powietrza pasujących do jednostek rekuperacji AsPol-FV WindMaker Phoenix wyk. boczne . Zestaw filtrów cząsteczkowych przeznaczony do stosowania po jednym dla powietrza nawiewanego i wywiewanego w centralach wentylacyjnych AsPol-FV WindMaker Phoenix wyk. boczne .
Cena 124,28 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 200 x 410 x 46 mm ramka metalowa
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 200 x 410 x 46 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   200x410x46  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   200x410x46  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 60,87 zł
Frapol Onyx Sky 400 komplet efektywny zestaw wkładów zamiennych do filtrów rekuperatora
 • -30%
 • Nowy
 • Zestaw

Frapol Onyx Sky 400 komplet efektywny zestaw wkładów zamiennych do filtrów rekuperatora

Zestaw wysokoefektywnych przyjaznych dla środowiska przeciwpyłowych wkładów filtracyjnych do rekuperatora Frapol Onyx Sky 400.  Produkowanych z grubej syntetycznej włókniny filtracyjnej o progresywnie nabudowywanych fibrach poliestrowych, łączonych termicznie i zagęszczających się stopniowo w kierunku strony wylotu powietrza. Wyróżnia je wysoka skuteczność dzięki bardzo dużej pojemności pyłowej pozwalającej na długotrwałą filtracją powietrza z zanieczyszczeń. Komplet składa się dwóch wkładów do filtracji powietrza dostosowanych dla jednostek rekuperacji Frapol Onyx Sky 400 . Zestaw zamienny wkładów do filtrów cząsteczkowych stosowany po jednym dla powietrza nawiewanego i wywiewanego w centralach wentylacyjnych Frapol Onyx Sky 400 pozwalający na długotrwałą dokładną filtrację.
Zestaw wysokoefektywnych przyjaznych dla środowiska przeciwpyłowych wkładów filtracyjnych do rekuperatora Frapol Onyx Sky 400.  Produkowanych z grubej syntetycznej włókniny filtracyjnej o progresywnie nabudowywanych fibrach poliestrowych, łączonych termicznie i zagęszczających się stopniowo w kierunku strony wylotu powietrza. Wyróżnia je wysoka skuteczność dzięki bardzo dużej pojemności pyłowej pozwalającej na długotrwałą filtracją powietrza z zanieczyszczeń. Komplet składa się dwóch wkładów do filtracji powietrza dostosowanych dla jednostek rekuperacji Frapol Onyx Sky 400 . Zestaw zamienny wkładów do filtrów cząsteczkowych stosowany po jednym dla powietrza nawiewanego i wywiewanego w centralach wentylacyjnych Frapol Onyx Sky 400 pozwalający na długotrwałą dokładną filtrację.
Normalna cena 100,00 zł -30% Cena 70,00 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 237 x 495 x 24 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 237 x 495 x 24 mm ramka metalowa

Filtr pośredni z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  237x495x24 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy oynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  237x495x24 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy oynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 122,32 zł -40% Cena 73,39 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 220 x 250 x 50 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 220 x 250 x 50 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  220x250x50 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  220x250x50 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 73,12 zł -40% Cena 43,87 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 513 x 1175 x 48 mm ramka PVC
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 513 x 1175 x 48 mm ramka PVC

Filtr przeciwalergiczny z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  513x1175x48 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego PVC i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  513x1175x48 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego PVC i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 434,74 zł -40% Cena 260,84 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 445 x 445 x 25 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 445 x 445 x 25 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  445x445x25 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  445x445x25 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 75,83 zł -40% Cena 45,50 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 685 x 1225 x 100 mm ramka metalowamm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 685 x 1225 x 100 mm ramka metalowa

Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   685x1225x100  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   685x1225x100  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 899,68 zł -40% Cena 539,81 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 170 x 480 x 50 mm ramka PVC
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 170 x 480 x 50 mm ramka PVC

Filtr przeciwalergiczny z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  170x480x50 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego PVC i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  170x480x50 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego PVC i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 156,76 zł -40% Cena 94,06 zł
Filtr przeciwpyłowy G4 EU4 ePM10 50% 350x580x50 mm ramka karton
 • Nowy

Filtr przeciwpyłowy G4 EU4 ePM10 50% 350 x 580 x 50 mm ramka karton

Filtr przeciwpyłowy z ramką kartonową do central wentylacji mechanicznej o wymiarze  350x580x50 mm  w klasie filtracji g4 eu4 i skuteczności ePM10 50%. Zapewniający efektywną filtrację przeciwpyłową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr cząsteczkowy drobno plisowany w technologii minipleat. Medium filtracyjne przypominające filtr HEPA. Zastosowane w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej. Przyjazny dla środowiska dzięki stabilnej i szczelnej konstrukcji ramki kartonowej podtrzymującej wkład z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Wysoko skuteczny filtr przeciwpyłowy gwarantujący najlepszy poziom cząsteczkowego oczyszczania powietrza w systemach HVAC, centralach wentylacyjnych i rekuperatorach.
Filtr przeciwpyłowy z ramką kartonową do central wentylacji mechanicznej o wymiarze  350x580x50 mm  w klasie filtracji g4 eu4 i skuteczności ePM10 50%. Zapewniający efektywną filtrację przeciwpyłową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr cząsteczkowy drobno plisowany w technologii minipleat. Medium filtracyjne przypominające filtr HEPA. Zastosowane w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej. Przyjazny dla środowiska dzięki stabilnej i szczelnej konstrukcji ramki kartonowej podtrzymującej wkład z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Wysoko skuteczny filtr przeciwpyłowy gwarantujący najlepszy poziom cząsteczkowego oczyszczania powietrza w systemach HVAC, centralach wentylacyjnych i rekuperatorach.
Cena 103,65 zł

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Filtr płaski G4 Iso Coarse 70% 160 x 452 mm

Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 160x452 mm w klasie filtracji g4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.

Napisz swoją opinię