• Filtr płaski M5 EU5 Iso Coarse 90% 237 x 495 x 25 mm ramka metalowa
 • Skuteczność filtracji powietrza Filtr płaski metalowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 237 x 495 x 25 mm
 • Powierzchnia filtracyjna filtr płaski metalowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 237 x 495 x 25 mm
 • Montaż filtrów w rekuperatorze Filtr płaski metalowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 237 x 495 x 25 mm
Filtr płaski M5 EU5 Iso Coarse 90% 237 x 495 x 25 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr płaski M5 EU5 Iso Coarse 90% 237 x 495 x 25 mm ramka metalowa

79,02 zł Cena po rabacie
47,41 zł
Brutto
Produkcja 6 - 10 dni roboczych następnie wysyłka
Opis

Filtr płaski ramkowy

M5 Iso Coarse 90% 237 x 495 x 25 mm

Nazwa Producenta Murano FeniksMF/FLT/OC M5 ISO COARSE 90% 237x495x25 mm 

Filtr płaski z ramką metalową do filtracji zgrubnej w centralach wentylacji mechanicznej, rekuperacji i klimatyzacji. Budowa filtra to wkład z włókniny syntetycznej poliestrowej ułożonej na płasko następnie szczelnie zamocowany w ramkę metalową. Fizelina filtracyjna to 100% włókna poliestrowe z zwiększającą się gęstością przy stronie wylotowej powietrza z filtra. Zapewniająca bardzo niskie opory powietrza przez cały okres zapełniania filtra zanieczyszczeniami. Ramkowy filtr płaski M5 Iso Corase 90% w wymiarze 237x495x25 mm pozwala na wychwycenie z powietrza 90% cząsteczek zgrubnych tj. liście, insekty, włosy, piasek, popiół, drobny piasek, zarodniki roślin, pyłki i inne zanieczyszczenia większe niż 10 μm (mikrometrów). Zaliczamy go do filtrów wstępnych do filtracji zgrubnej tym samym filtr ten pozwala na podstawową filtrację powietrza w systemach central wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nazywanej rekuperacją. Nasze filtry wykonujemy z materiałów spełniających wysokie klasy energetyczne dla zapewnienia jak najmniejszego zużycia energii elektrycznej przez Państwa rekuperator.

Dane Techniczne:

Filtr kasetowy płaski M5/EU5

Wymiary:

 • Szerokość: 237 mm
 • Wysokość: 495 mm
 • Głębokość ramki: 25 mm

Parametry:

 • Materiał filtracyjny: materiał syntetyczny 100% poliester
 • Typ ramki: blacha ocynkowana
 • Klasa filtracji wg EN 779:2012: M5
 • Klasa filtracji wg ISO 16890: ISO Coarse 90%
 • Stopień filtracji (Am): > 97,1 %
 • Skuteczność:  45,60 %
 • Maksymalna temperatura pracy: < 80 °C
 • Dopuszczalna wilgotność względna: < 80%
 • Rekomendowany opór końcowy: 200 Pa

Materiał filtracyjny:

 • 100% fibry poliestrowe progresywnie nadbudowywane, łączone termicznie, zagęszczone od strony wylotu powietrza. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania w całym okresie użytkowania oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Budowa:

 • Szczelna i wytrzymała konstrukcja.
 • włóknina umieszczona na płasko zamocowana w metalowej ramie.

Zastosowanie:

Filtr oczyszczania wstępnego w instalacjach klimatyzacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych. Filtry cechujące się wysoką wydajnością przy niskich spadkach ciśnień. Mogą być stosowane w szkołach, biurach, tetrach, basenach, szpitalach, centrach handlowych, hotelach, domach, lakierniach, zakładach przemysłu spożywczego farmaceutycznego i maszynowego.

Właściwości:

 • Włóknina syntetyczna
 • Niski spadek ciśnienia
 • Wysoka chłonność pyłowa
 • Niskie koszty energii
 • Długa żywotność
 • Odporne na wilgoć
 • Trudno palne (F1 wg DIN 53438)
 • Wymiary standardowe i specjalne
 • Filtry wykonywane są zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 daje to pewność, że produkt stale zachowuje najwyższą jakość.

Powietrze dostarczane przez systemy wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji jest tak czyste jak oczyszczające je filtry i dlatego jakość filtrów i ich niezawodność oraz wytrzymałość ma ogromny wpływ na działanie całego systemu wentylacyjnego i jakości powietrza przez niego dostarczanego.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadamiania, wynikających z ciągłego udoskonalania produktów.

Ogólne informacje na temat filtrów i ich wymiany w rekuperatorze
Dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby, jak odróżnić je od siebie?

Każdy użytkownik systemu wentylacji mechanicznej zwanej potocznie rekuperacją zmagał się kiedyś z wyborem filtrów powietrza do swojego urządzenia. Bądź nie wiedział skąd i gdzie kupić filtry do rekuperatora. Nie jest to proste zadanie, dlatego służymy pomocą. Każdy filtr powinien posiadać etykietę znamionową określającą klasę filtracji zgodną z obecnie przyjętymi normami tj. norma EN 779: 2012 oraz ISO 16890. Norma EN 779 dzieli filtry na kilka grup oznaczonych za pomocą liter tj. G (zgrubne), M (średnie), F (dokładne), E, H, U (wysoko skuteczne – stosowane w szpitalach, przemyśle wojskowym itp.). Przy literach występują również cyfry oznaczające sprawność filtracji w danej grupie i całej skali mieszczącej się od 1- 17. Do oceny skuteczności filtracji w normie EN 779 służy aerozol o jednolitej wielkości cząsteczek a mianowicie 0,4µm dla klas filtracji M5 – F9. Dla filtrów zgrubnych G1 – G4 służy pył zwany ASHRAE składający się z drobnego mineralnego pyłu (72%), sadzy węglowej (23%) i włókien bawełnianych (5%), cząsteczki te mają wielkość bliską 80µm. Do badania filtrów wysoko skutecznych EPA, Hepa, Ulpa służą aerozol mgły oleju parafinowego, aerozol chlorku sodu, aerozol DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu) lub DOP (aerozol monodyspersyjny ftalanu oktylu).

Filtry zgrubne do tej grupy należą klasy filtracji G1/EU1, G2/EU2, G3/EU3, G4/EU4

Bardzo dobrze radzą sobie z filtracją podstawowych zanieczyszczeń powietrza jak liście, insekty, włosy, piasek, popiół, zarodniki roślin. W filtracji pyłków roślin, zarodników grzybów, drobnym pyłem i smogiem są bezskuteczne.

Filtry średnie do których zaliczamy klasy filtracji M5/EU5, M6/EU6

Jak wskazuje nazwa średnie są pośrodku pomiędzy filtrami zgrubnymi a dokładnymi co skutkuje wysokim poziomem filtracji zanieczyszczeń zgrubnych i podstawową filtracją zanieczyszczeń filtrowanych przez filtry dokładne. Filtry średnie dobrze spisują się w filtrowaniu pyłków roślin, bakterii i pyłu cementowego, czyli bardzo drobnego jednak nie zatrzymują tak szkodliwego dla zdrowia smogu. 

Filtry dokładne oznaczane za pomocą klas filtracji F7/EU7, F8/EU8, F9/EU9

To najlepsze i najdokładniejsze filtry, które możemy zastosować w domowej rekuperacji. Filtry dokładne cechuje bardzo wysoka skuteczność filtracji sadzy, dymu tytoniowego, olejowego, bakterii o cząsteczkach nośnych, ale i też w przypadku klasy F9 smogu i alergenów, czyli wszystkich pyłków. Zalecamy montaż filtrów z klasy dokładnej wyłącznie na nawiewie z racji stawiania większego oporu. Na wywiewie proponujemy stosowanie filtrów wykonanych w niższych klasach filtracji tj. G4/EU4, M5/EU5 co pozwoli zadbać o środowisko poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszy częstotliwość wymiany filtrów rekuperatora.   

Najnowsza norma ISO 16890 obowiązuje od 2018 r. Polega na poddaniu filtrów testom na filtrację cząsteczek o zróżnicowanych wielkościach, które wchodzą w skład aerozolu DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu). W skład DEHS wchodzą cząsteczki o średnicy 0,2-3 mikrometrów. Skuteczność filtracji nie jest wyrażana w cyfrach a w procentach, dlatego mamy pełną świadomość jaką część cząsteczek odfiltruje z powietrza nasz zakupiony nowy filtr zgrubny, średni czy dokładny. Norma ISO 16890 definiuje cztery nowe grupy filtrów w oparciu o wielkość cząsteczek pyłu, pozwala na prostszy i praktyczniejszy dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby klientów. Również pozwala precyzyjnie określić skuteczność filtracji danego materiału filtracyjnego użytego do produkcji filtra. Skąd kupujący wie, gdzie jest najskuteczniejszy filtr w filtracji cząsteczek najbardziej szkodliwych dla zdrowia.

• ISO Coarse: oszacowania dla separacji nowego pyłu ISO A2 (pyły pochodzenia naturalnego);

• PM10: dla wielkości cząstek ≤ 10 μm;

• PM2,5: dla wielkości cząstek ≤ 2,5 μm;

• PM1: dla wielkości cząstek ≤ 1 μm.

Opisywana norma filtracji została wprowadzona w celu dokładniejszego przedstawienia użytkownikom wentylacji mechanicznej poziomu skuteczności filtracji filtrów w odniesieniu do wielkości i ilości zatrzymywanych przez nie cząsteczek mających szkodliwy wpływ na organizm. Mamy tu na myśli głównie cząsteczki PM2,5 oraz PM1. Poniżej wielkości pyłów szkodliwych i ich możliwość wniknięcia w organizm. 

• Cząstki o średnicy większej niż 10 μm (ISO Coarse) są zatrzymane przez górne drogi oddechowe i nie są wdychane;

• Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm (PM10) mogą przeniknąć do oskrzeli;

• Cząstki o średnicy poniżej 2,5 μm (PM2,5) mogą przeniknąć do pęcherzyków płucnych;

• Cząstki o średnicy poniżej 1 μm (PM1) mogą przeniknąć przez barierę pęcherzykowo-kapilarną i dostać się do krwi, do tej grupy zaliczamy cząsteczki smog-u.

Kupując filtry do rekuperatora spełniające powyżej opisywaną normę ISO 16890 które są zgodne z obecnie stosowanymi unijnymi przepisami i dopuszczone do obrotu. Powinny mieć podaną normę filtracji ISO 16890 w opisie produktu. Na etykiecie znamionowej filtra oprócz wymiaru powinna znaleźć się norma filtracji ISO 16890 oraz informacja graficzna przedstawiająca kierunek przepływu powietrza np. strzałka. Montaż odwrotny filtrów od zgodnego z przepływem powietrza skutkuje bardzo szybkim zużyciem filtra do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zwanej rekuperacją, ponieważ filtr stanowi sito zagęszczające się w kierunku wylotu powietrza i wraz z zagęszczeniem filtruje coraz to mniejsze cząsteczki.

Jakie filtry powietrza montować na nawiewie a jakie na wywiewie oraz wybór klasy filtracji?

Najlepiej jest montować filtr powietrza z grupy dokładnych (F7 - ePM1, F8 - ePM1, F9 - ePM1) na nawiewie, czyli powietrzu dopływającym do domu. Pozwoli to odfiltrować najbardziej szkodliwe dla zdrowia cząsteczki smogu i innych pyłów pochodzenia nienaturalnego. Na wywiewie proponujemy montaż filtrów zgrubnych lub średnich (G4 – ISO Coarse, M5 - ePM-10) Powietrze dopływające do domu zostało oczyszczone przez filtr zamontowany na nawiewie więc nie ma potrzeby montażu filtrów o tej samej lub wyższej skuteczności filtracji na wywiewie, czyli powietrzu usuwanym z budynku. Montaż filtrów dokładnych na nawiewie i wywiewie spowoduje wzrost zużycia energii elektrycznej oraz oporów powietrza i szybszego zużycia filtrów. 

Jaką ramkę filtra wybrać?

To kwestia indywidualna. Ramki metalowe oraz z tworzywa są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu znoszą maksymalną wilgotność a podczas montażu pozwalają na pewną wymianę bez obaw o uszkodzenie. Ramka kartonowa jest delikatniejsza, ale ważną jej cecha to przyjazność dla środowiska podczas utylizacji.

Wymiana filtrów powietrza rekuperatora – jak zrobić to samemu?

• Przygotuj centralę wentylacyjną do wymiany filtrów (wyłącz lub uruchom tryb wymiany filtrów);

• Otwórz klapę rewizyjną lub klapki;

• Wyciągnij stare filtry;

• Oczyść prowadnice;

• Wsuń nowe filtry strzałkami zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (zwróć uwagę na klasę filtracji, na nawiewie można stosować klasę wyższą);

• Wznów czynności urządzenia uruchamiając je ponownie.

Szukam filtra do swojej wentylacji mechanicznej, domu, mieszkania, rekuperatora - gdzie mogę zamówić takie filtry?

• Napisz do Nas przedstawimy ofertę i wyprodukujemy filtry. 

• W mailu prosimy o podanie marki i modelu urządzenia oraz wymiarów obecnie zamontowanych filtrów powietrza.

• A w załącznikach można dołączyć zdjęcia filtrów zamontowanych obecnie oraz tabliczki znamionowej urządzenia.

Wykonujemy filtry powietrza do każdej centrali wentylacyjnej, rekuperacji i systemów wentylacji mechanicznej. Na tej stronie znajdziesz filtry które sprostają twoim oczekiwaniom, ponieważ gdy szukasz ekonomicznego rozwiązania mamy je, a gdy zależy Ci na pełnej ochronie zdrowia domowników też takie filtry posiadamy w swojej ofercie.

MF/FLT/OC M5 ISO COARSE 90% 237x495x25 mm
Rodzaj filtra powietrza
Płaski
Zakres skuteczności filtracji
Zgrubny
Zastosowany materiał filtracyjny
Syntetyczny poliestrowy
Klasa filtracji EN779:2012
EU5 / M5
Norma filtracji DIN EN ISO 16890
Iso coarse 90%
Typ ramki filtra
Stal ocynkowana

Specyficzne odniesienia

Pobieranie

Atest higieniczny kasetowe

Atest higieniczny filtry kasetowe

Pobieranie (106.42k)

MF/FLT/OC M5 ISO COARSE 90%

Filtr płaski kasetowy z ramką klasa M5 skuteczność iso coarse 90%

Pobieranie (248.6k)

16 other innych produktów w tej samej kategorii:

Filtr kieszeniowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 592 x 287 x 300 6k / 25 mm zgrubny rama metalowa
 • Nowy

Filtr kieszeniowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 592 x 287 x 300 6k / 25 mm zgrubny rama metalowa

Filtr kieszeniowy z ramką metalową do central wentylacji mechanicznej o wymiarze  592x287x300 6k/25 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający zgrubną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr woreczkowy z ramką metalową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze. Filtr kieszeniowy posiadający stabilną i wytrzymałą konstrukcję o szczelnej budowie. Z włókniną filtracyjną zapewniającą bardzo dużą chłonność pyłową. Jak i zachowującej wysoką skuteczności filtracji i przy zapewnieniu niskich oporów powietrza podczas całego czasu pracy filtra.
Filtr kieszeniowy z ramką metalową do central wentylacji mechanicznej o wymiarze  592x287x300 6k/25 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający zgrubną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr woreczkowy z ramką metalową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze. Filtr kieszeniowy posiadający stabilną i wytrzymałą konstrukcję o szczelnej budowie. Z włókniną filtracyjną zapewniającą bardzo dużą chłonność pyłową. Jak i zachowującej wysoką skuteczności filtracji i przy zapewnieniu niskich oporów powietrza podczas całego czasu pracy filtra.
Cena 81,95 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 180 x 496 x 25 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 180 x 496 x 25 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x496x25 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x496x25 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 69,68 zł -40% Cena 41,81 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 345 x 439 x 96 mm ramka PVC
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 345 x 439 x 96 mm ramka PVC

Filtr pośredni z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  345x439x96 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  345x439x96 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 314,20 zł -40% Cena 188,52 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 220 x 330 x 25 mm ramka plastikowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 220 x 330 x 25 mm ramka plastikowa

Filtr działkowy z ramką z tworzywa PVC do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  220x330x25 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z tworzywa pvc wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką z tworzywa PVC do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  220x330x25 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z tworzywa pvc wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 100,18 zł -40% Cena 60,11 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 273 x 648 x 20 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 273 x 648 x 20 mm ramka metalowa

Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   273x648x20   mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   273x648x20   mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 132,16 zł -40% Cena 79,30 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 168 x 185 x 25 mm ramka plastikowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 168 x 185 x 25 mm ramka plastikowa

Filtr działkowy z ramką z tworzywa PVC do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  168 x185x25 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z tworzywa pvc wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką z tworzywa PVC do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  168 x185x25 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z tworzywa pvc wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 92,80 zł -40% Cena 55,68 zł
Filtr płaski G4 EU4 Iso Coarse 60% 150 x 300 x 25 mm ramka PVC
 • -40%
 • Nowy

Filtr płaski G4 EU4 Iso Coarse 60% 150 x 300 x 25 mm ramka PVC

Filtr płaski z ramką tworzywa sztucznego do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  150x300x25 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 60%. Tani filtr ekonomiczny zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr płaski z ramką plastikową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr płaski z ramką tworzywa sztucznego do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  150x300x25 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 60%. Tani filtr ekonomiczny zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr płaski z ramką plastikową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 85,42 zł -40% Cena 51,25 zł
ComAir Hruc-E 300 zestaw przeciwalergiczny komplet filtrów zamiennych do rekuperatora
 • Nowy
 • Zestaw

ComAir Hruc-E 300 zestaw przeciwalergiczny komplet filtrów zamiennych do rekuperatora

Zestaw wysokoefektywnych przyjaznych dla środowiska filtrów przeciwalergicznych do rekuperatora ComAir Hruc-E 300 , w których zastosowano medium filtracyjne strukturą zbliżone do filtrów HEPA. Wyróżniające się wysoką skutecznością dzięki bardzo dużej pojemności pyłowej pozwalającej na długotrwałą filtracją powietrza z zanieczyszczeń. Filtry pośredni i dokładny dla drugiego stopnia oczyszczania do mieszkania, domu, obiektów i budynków. Komplet składający się dwóch filtrów powietrza pasujących do jednostek rekuperacji ComAir Hruc-E 300 . Zestaw filtrów antyalergicznych przeznaczony do stosowania po jednym dla powietrza nawiewanego i wywiewanego w centralach wentylacyjnych ComAir Hruc-E 300 . Zastępują produkty o numerach   ComAir : 130004 | 130009
Zestaw wysokoefektywnych przyjaznych dla środowiska filtrów przeciwalergicznych do rekuperatora ComAir Hruc-E 300 , w których zastosowano medium filtracyjne strukturą zbliżone do filtrów HEPA. Wyróżniające się wysoką skutecznością dzięki bardzo dużej pojemności pyłowej pozwalającej na długotrwałą filtracją powietrza z zanieczyszczeń. Filtry pośredni i dokładny dla drugiego stopnia oczyszczania do mieszkania, domu, obiektów i budynków. Komplet składający się dwóch filtrów powietrza pasujących do jednostek rekuperacji ComAir Hruc-E 300 . Zestaw filtrów antyalergicznych przeznaczony do stosowania po jednym dla powietrza nawiewanego i wywiewanego w centralach wentylacyjnych ComAir Hruc-E 300 . Zastępują produkty o numerach   ComAir : 130004 | 130009
Cena 137,33 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 180 x 496 x 25 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 180 x 496 x 25 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x496x25 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x496x25 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 79,52 zł -40% Cena 47,71 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 220 x 380 x 47 mm ramka metalowa
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 220 x 380 x 47 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  220 x380x47  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  220 x380x47  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 70,55 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 542 x 552 x 46 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 542 x 552 x 46 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  542x552x46 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  542x552x46 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 105,10 zł -40% Cena 63,06 zł
Filtr płaski M5 EU5 Iso Coarse 90% 500 x 870 x 19 mm ramka metalowa
 • Tylko online
 • -40%
 • Nowy

Filtr płaski M5 EU5 Iso Coarse 90% 500 x 870 x 19 mm ramka metalowa

Filtr płaski z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  500x870x19 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr ekonomiczny zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr płaski z ramką metalową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr płaski z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  500x870x19 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr ekonomiczny zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr płaski z ramką metalową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 93,66 zł -40% Cena 56,20 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 287 x 592 x 100 mm ramka metalowa
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 287 x 592 x 100 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  287x592x100 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  287x592x100 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 81,95 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 542 x 522 x 46 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 542 x 522 x 46 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   542x522x46  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   542x522x46  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 110,02 zł -40% Cena 66,01 zł
Filtr płaski M5 Iso Coarse 90% 197 x 391 mm
 • -40%
 • Nowy

Filtr płaski M5 Iso Coarse 90% 197 x 391 mm

Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 197x391 mm w klasie filtracji M5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.
Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 197x391 mm w klasie filtracji M5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.
Normalna cena 44,34 zł -40% Cena 26,60 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 180 x 500 x 28 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 180 x 500 x 28 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x500x28   mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x500x28   mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 85,42 zł -40% Cena 51,25 zł

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Filtr płaski M5 EU5 Iso Coarse 90% 237 x 495 x 25 mm ramka metalowa

Filtr płaski z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze 237x495x25 mm w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr ekonomiczny zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr płaski z ramką metalową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.

Napisz swoją opinię