• Montaż filtrów w rekuperatorze Filtr płaski tworzywo G4 ISO Coarse 60% 170 x 350 x 20 mm
 • Skuteczność filtracji powietrza Filtr płaski tworzywo G4 ISO Coarse 60% 170 x 350 x 20 mm
 • Powierzchnia filtracyjna filtr płaski tworzywo G4 Iso Coarse 60% 170 x 350 x 20 mm
 • Filtr płaski G4 EU4 Iso Coarse 60% 170 x 350 x 20 mm ramka PVC
Filtr płaski G4 EU4 Iso Coarse 60% 170 x 350 x 20 mm ramka PVC
 • Nowy

Filtr płaski G4 EU4 Iso Coarse 60% 170 x 350 x 20 mm ramka PVC

63,50 zł
Brutto
Produkcja 6 - 10 dni roboczych następnie wysyłka
Opis

Filtr płaski ramkowy

G4 Iso Coarse 60% 170 x 350 x 20 mm

Nazwa Producenta Murano FeniksMF/FLT/MAT G4 ISO COARSE 60% 170x350x20 mm 

Filtr płaski z ramką z tworzywa sztucznego do filtracji zgrubnej w centralach wentylacji mechanicznej, rekuperacji i klimatyzacji. Budowa filtra to wkład z włókniny syntetycznej poliestrowej ułożonej na płasko następnie szczelnie zamocowany w ramkę plastikową. Fizelina filtracyjna to 100% włókna poliestrowe z zwiększającą się gęstością przy stronie wylotowej powietrza z filtra. Zapewniająca bardzo niskie opory powietrza przez cały okres zapełniania filtra zanieczyszczeniami. Ramkowy filtr płaski G4 Iso Corase 60% w wymiarze 170x350x20 mm pozwala na wychwycenie z powietrza 60% cząsteczek zgrubnych tj. liście, insekty, włosy, piasek, popiół, drobny piasek, zarodniki roślin, pyłki i inne zanieczyszczenia większe niż 10 μm (mikrometrów). Zaliczamy go do filtrów wstępnych do filtracji zgrubnej tym samym filtr ten pozwala na podstawową filtrację powietrza w systemach central wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nazywanej rekuperacją. Nasze filtry wykonujemy z materiałów spełniających wysokie klasy energetyczne dla zapewnienia jak najmniejszego zużycia energii elektrycznej przez Państwa rekuperator.

Dane Techniczne:

Filtr kasetowy płaski G4/EU4

Wymiary:

 • Szerokość: 170 mm
 • Wysokość: 350 mm
 • Głębokość ramki: 20 mm

Parametry:

 • Materiał filtracyjny: materiał syntetyczny 100% poliester
 • Typ ramki: tworzywo sztuczne PVC
 • Klasa filtracji wg EN 779:2012: G4
 • Klasa filtracji wg ISO 16890: ISO Coarse 60%
 • Stopień filtracji (Am): > 90,89 %
 • Skuteczność:  > 25 % <35 %
 • Maksymalna temperatura pracy: < 80 °C
 • Dopuszczalna wilgotność względna: < 80%
 • Rekomendowany opór końcowy: 200 Pa

Materiał filtracyjny:

 • 100% fibry poliestrowe progresywnie nadbudowywane, łączone termicznie. Charakteryzuje się wysoką skutecznością działania w całym okresie użytkowania oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Budowa:

 • Szczelna i wytrzymała konstrukcja.
 • Włóknina umieszczona na płasko zamocowana w plastikowej ramie.

Zastosowanie:

 • Filtr oczyszczania wstępnego w instalacjach klimatyzacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych. Filtry cechujące się wysoką wydajnością przy niskich spadkach ciśnień. Mogą być stosowane w szkołach, biurach, tetrach, basenach, szpitalach, centrach handlowych, hotelach, domach, lakierniach, zakładach przemysłu spożywczego farmaceutycznego i maszynowego.

Właściwości:

 • Włóknina syntetyczna
 • Niski spadek ciśnienia
 • Wysoka chłonność pyłowa
 • Niskie koszty energii
 • Długa żywotność
 • Odporne na wilgoć
 • Trudno palne (F1 wg DIN 53438)
 • Wymiary standardowe i specjalne
 • Filtry wykonywane są zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 daje to pewność, że produkt stale zachowuje najwyższą jakość.

Powietrze dostarczane przez systemy wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji jest tak czyste jak oczyszczające je filtry i dlatego jakość filtrów i ich niezawodność oraz wytrzymałość ma ogromny wpływ na działanie całego systemu wentylacyjnego i jakości powietrza przez niego dostarczanego.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadamiania, wynikających z ciągłego udoskonalania produktów.

Ogólne informacje na temat filtrów i ich wymiany w rekuperatorze
Dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby, jak odróżnić je od siebie?

Każdy użytkownik systemu wentylacji mechanicznej zwanej potocznie rekuperacją zmagał się kiedyś z wyborem filtrów powietrza do swojego urządzenia. Bądź nie wiedział skąd i gdzie kupić filtry do rekuperatora. Nie jest to proste zadanie, dlatego służymy pomocą. Każdy filtr powinien posiadać etykietę znamionową określającą klasę filtracji zgodną z obecnie przyjętymi normami tj. norma EN 779: 2012 oraz ISO 16890. Norma EN 779 dzieli filtry na kilka grup oznaczonych za pomocą liter tj. G (zgrubne), M (średnie), F (dokładne), E, H, U (wysoko skuteczne – stosowane w szpitalach, przemyśle wojskowym itp.). Przy literach występują również cyfry oznaczające sprawność filtracji w danej grupie i całej skali mieszczącej się od 1- 17. Do oceny skuteczności filtracji w normie EN 779 służy aerozol o jednolitej wielkości cząsteczek a mianowicie 0,4µm dla klas filtracji M5 – F9. Dla filtrów zgrubnych G1 – G4 służy pył zwany ASHRAE składający się z drobnego mineralnego pyłu (72%), sadzy węglowej (23%) i włókien bawełnianych (5%), cząsteczki te mają wielkość bliską 80µm. Do badania filtrów wysoko skutecznych EPA, Hepa, Ulpa służą aerozol mgły oleju parafinowego, aerozol chlorku sodu, aerozol DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu) lub DOP (aerozol monodyspersyjny ftalanu oktylu).

Filtry zgrubne do tej grupy należą klasy filtracji G1/EU1, G2/EU2, G3/EU3, G4/EU4

Bardzo dobrze radzą sobie z filtracją podstawowych zanieczyszczeń powietrza jak liście, insekty, włosy, piasek, popiół, zarodniki roślin. W filtracji pyłków roślin, zarodników grzybów, drobnym pyłem i smogiem są bezskuteczne.

Filtry średnie do których zaliczamy klasy filtracji M5/EU5, M6/EU6

Jak wskazuje nazwa średnie są pośrodku pomiędzy filtrami zgrubnymi a dokładnymi co skutkuje wysokim poziomem filtracji zanieczyszczeń zgrubnych i podstawową filtracją zanieczyszczeń filtrowanych przez filtry dokładne. Filtry średnie dobrze spisują się w filtrowaniu pyłków roślin, bakterii i pyłu cementowego, czyli bardzo drobnego jednak nie zatrzymują tak szkodliwego dla zdrowia smogu. 

Filtry dokładne oznaczane za pomocą klas filtracji F7/EU7, F8/EU8, F9/EU9

To najlepsze i najdokładniejsze filtry, które możemy zastosować w domowej rekuperacji. Filtry dokładne cechuje bardzo wysoka skuteczność filtracji sadzy, dymu tytoniowego, olejowego, bakterii o cząsteczkach nośnych, ale i też w przypadku klasy F9 smogu i alergenów, czyli wszystkich pyłków. Zalecamy montaż filtrów z klasy dokładnej wyłącznie na nawiewie z racji stawiania większego oporu. Na wywiewie proponujemy stosowanie filtrów wykonanych w niższych klasach filtracji tj. G4/EU4, M5/EU5 co pozwoli zadbać o środowisko poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszy częstotliwość wymiany filtrów rekuperatora.   

Najnowsza norma ISO 16890 obowiązuje od 2018 r. Polega na poddaniu filtrów testom na filtrację cząsteczek o zróżnicowanych wielkościach, które wchodzą w skład aerozolu DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu). W skład DEHS wchodzą cząsteczki o średnicy 0,2-3 mikrometrów. Skuteczność filtracji nie jest wyrażana w cyfrach a w procentach, dlatego mamy pełną świadomość jaką część cząsteczek odfiltruje z powietrza nasz zakupiony nowy filtr zgrubny, średni czy dokładny. Norma ISO 16890 definiuje cztery nowe grupy filtrów w oparciu o wielkość cząsteczek pyłu, pozwala na prostszy i praktyczniejszy dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby klientów. Również pozwala precyzyjnie określić skuteczność filtracji danego materiału filtracyjnego użytego do produkcji filtra. Skąd kupujący wie, gdzie jest najskuteczniejszy filtr w filtracji cząsteczek najbardziej szkodliwych dla zdrowia.

• ISO Coarse: oszacowania dla separacji nowego pyłu ISO A2 (pyły pochodzenia naturalnego);

• PM10: dla wielkości cząstek ≤ 10 μm;

• PM2,5: dla wielkości cząstek ≤ 2,5 μm;

• PM1: dla wielkości cząstek ≤ 1 μm.

Opisywana norma filtracji została wprowadzona w celu dokładniejszego przedstawienia użytkownikom wentylacji mechanicznej poziomu skuteczności filtracji filtrów w odniesieniu do wielkości i ilości zatrzymywanych przez nie cząsteczek mających szkodliwy wpływ na organizm. Mamy tu na myśli głównie cząsteczki PM2,5 oraz PM1. Poniżej wielkości pyłów szkodliwych i ich możliwość wniknięcia w organizm. 

• Cząstki o średnicy większej niż 10 μm (ISO Coarse) są zatrzymane przez górne drogi oddechowe i nie są wdychane;

• Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm (PM10) mogą przeniknąć do oskrzeli;

• Cząstki o średnicy poniżej 2,5 μm (PM2,5) mogą przeniknąć do pęcherzyków płucnych;

• Cząstki o średnicy poniżej 1 μm (PM1) mogą przeniknąć przez barierę pęcherzykowo-kapilarną i dostać się do krwi, do tej grupy zaliczamy cząsteczki smog-u.

Kupując filtry do rekuperatora spełniające powyżej opisywaną normę ISO 16890 które są zgodne z obecnie stosowanymi unijnymi przepisami i dopuszczone do obrotu. Powinny mieć podaną normę filtracji ISO 16890 w opisie produktu. Na etykiecie znamionowej filtra oprócz wymiaru powinna znaleźć się norma filtracji ISO 16890 oraz informacja graficzna przedstawiająca kierunek przepływu powietrza np. strzałka. Montaż odwrotny filtrów od zgodnego z przepływem powietrza skutkuje bardzo szybkim zużyciem filtra do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zwanej rekuperacją, ponieważ filtr stanowi sito zagęszczające się w kierunku wylotu powietrza i wraz z zagęszczeniem filtruje coraz to mniejsze cząsteczki.

Jakie filtry powietrza montować na nawiewie a jakie na wywiewie oraz wybór klasy filtracji?

Najlepiej jest montować filtr powietrza z grupy dokładnych (F7 - ePM1, F8 - ePM1, F9 - ePM1) na nawiewie, czyli powietrzu dopływającym do domu. Pozwoli to odfiltrować najbardziej szkodliwe dla zdrowia cząsteczki smogu i innych pyłów pochodzenia nienaturalnego. Na wywiewie proponujemy montaż filtrów zgrubnych lub średnich (G4 – ISO Coarse, M5 - ePM-10) Powietrze dopływające do domu zostało oczyszczone przez filtr zamontowany na nawiewie więc nie ma potrzeby montażu filtrów o tej samej lub wyższej skuteczności filtracji na wywiewie, czyli powietrzu usuwanym z budynku. Montaż filtrów dokładnych na nawiewie i wywiewie spowoduje wzrost zużycia energii elektrycznej oraz oporów powietrza i szybszego zużycia filtrów. 

Jaką ramkę filtra wybrać?

To kwestia indywidualna. Ramki metalowe oraz z tworzywa są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu znoszą maksymalną wilgotność a podczas montażu pozwalają na pewną wymianę bez obaw o uszkodzenie. Ramka kartonowa jest delikatniejsza, ale ważną jej cecha to przyjazność dla środowiska podczas utylizacji.

Wymiana filtrów powietrza rekuperatora – jak zrobić to samemu?

• Przygotuj centralę wentylacyjną do wymiany filtrów (wyłącz lub uruchom tryb wymiany filtrów);

• Otwórz klapę rewizyjną lub klapki;

• Wyciągnij stare filtry;

• Oczyść prowadnice;

• Wsuń nowe filtry strzałkami zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (zwróć uwagę na klasę filtracji, na nawiewie można stosować klasę wyższą);

• Wznów czynności urządzenia uruchamiając je ponownie.

Szukam filtra do swojej wentylacji mechanicznej, domu, mieszkania, rekuperatora - gdzie mogę zamówić takie filtry?

• Po otrzymaniu zapytania przedstawimy ofertę i wyprodukujemy filtry. 

• W mailu prosimy o podanie marki i modelu urządzenia oraz wymiarów obecnie zamontowanych filtrów powietrza.

• A w załącznikach można dołączyć zdjęcia filtrów zamontowanych obecnie oraz tabliczki znamionowej urządzenia.

Wykonujemy filtry powietrza do każdej centrali wentylacyjnej, rekuperacji i systemów wentylacji mechanicznej. Na tej stronie znajdziesz filtry które sprostają twoim oczekiwaniom, ponieważ gdy szukasz ekonomicznego rozwiązania mamy je, a gdy zależy Ci na pełnej ochronie zdrowia domowników też takie filtry posiadamy w swojej ofercie.

MF/FLT/MAT G4 ISO COARSE 60% 168x350x20 mm
Nowy produkt
Lista rozmiarów filtrów powietrza
170 * 350 * 20 mm
Lista rozmiarów filtrów powietrza
350 * 170 * 20 mm
Rodzaj filtra powietrza
Płaski
Zakres skuteczności filtracji
Zgrubny
Zastosowany materiał filtracyjny
Syntetyczny poliestrowy
Klasa filtracji EN779:2012
EU4 / G4
Norma filtracji DIN EN ISO 16890
Iso coarse 60%
Typ ramki filtra
Tworzywo sztuczne PVC

Specyficzne odniesienia

Pobieranie

Atest higieniczny kasetowe

Atest higieniczny filtry kasetowe

Pobieranie (106.42k)

MF/FLT/MAT G4 ISO COARSE 60%

Filtr płaski kasetowy z ramką klasa G4 skuteczność iso coarse 60%

Pobieranie (264.54k)

16 other innych produktów w tej samej kategorii:

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 170 x 450 x 46 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 170 x 500 x 48 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   170x500x48  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   170x500x48  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 90,34 zł -40% Cena 54,20 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 350 x 610 x 96 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 350 x 610 x 96 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  350x610x96 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  350x610x96 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 114,94 zł -40% Cena 68,96 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 70% 320 x 390 x 30 mm z węglem aktywnym ramka karton
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 70% 320 x 390 x 30 mm z węglem aktywnym ramka karton

Filtr powietrza efektywny neutralizujący cząsteczki zapachowe umożliwiający filtrację alergenów i smogu przyjazny dla środowiska do mechanicznych central wentylacyjnych o wymiarze  320x390x30 mm  w klasie filtracji f7 eu7 i skuteczności ePM1 70%. Eliminujący nieprzyjemne substancje zapachowe. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat o maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową. Wkład z syntetycznych włókien polipropylenowych nasączony warstwą węgla aktywowanego o wysokiej skuteczności absorpcyjnej nieświeżych wyziewów i czadu. Filtr przeciwzapachowy do dezodoryzację powietrza z węglem aktywowanym pochłaniający brzydkie i niechciane wonie. Gwarantuje dokładne oczyszczanie powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze z zanieczyszczeń oraz substancji zapachowych.
Filtr powietrza efektywny neutralizujący cząsteczki zapachowe umożliwiający filtrację alergenów i smogu przyjazny dla środowiska do mechanicznych central wentylacyjnych o wymiarze  320x390x30 mm  w klasie filtracji f7 eu7 i skuteczności ePM1 70%. Eliminujący nieprzyjemne substancje zapachowe. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat o maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową. Wkład z syntetycznych włókien polipropylenowych nasączony warstwą węgla aktywowanego o wysokiej skuteczności absorpcyjnej nieświeżych wyziewów i czadu. Filtr przeciwzapachowy do dezodoryzację powietrza z węglem aktywowanym pochłaniający brzydkie i niechciane wonie. Gwarantuje dokładne oczyszczanie powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze z zanieczyszczeń oraz substancji zapachowych.
Cena 125,23 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 500 x 620 x 120 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 500 x 620 x 120 mm ramka metalowa

Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   500x620x120  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   500x620x120  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 678,28 zł -40% Cena 406,97 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 293 x 337 x 50 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 293 x 337 x 50 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  293x337x50 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  293x337x50 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 90,34 zł -40% Cena 54,20 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 215 x 245 x 46 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 215 x 245 x 46 mm ramka karton

Filtr dokładny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  215x245x46 mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  215x245x46 mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 122,32 zł -40% Cena 73,39 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 290 x 334 x 50 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 290 x 334 x 50 mm ramka metalowa

Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   290x334x50  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   290x334x50  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 151,84 zł -40% Cena 91,10 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 196 x 340 x 50 mm ramka metalowa
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 196 x 340 x 50 mm ramka metalowa

Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   196x340x50  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   196x340x50  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 111,96 zł
Filtr płaski G4 Iso Coarse 60% 223 x 423 mm
 • -40%
 • Nowy

Filtr płaski G4 Iso Coarse 60% 223 x 423 mm

Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 223x423 mm w klasie filtracji g4 o skuteczności Iso Coarse 60%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.
Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 223x423 mm w klasie filtracji g4 o skuteczności Iso Coarse 60%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.
Normalna cena 41,88 zł -40% Cena 25,13 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 278 x 517 x 46 mm ramka karton
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 278 x 517 x 46 mm ramka karton

Filtr pośredni z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  278x517x46 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  278x517x46 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 110,57 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 305 x 795 x 45 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 305 x 795 x 45 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  305x795x45 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  305x795x45 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 100,18 zł -40% Cena 60,11 zł
AsPol-FV WindMaker Raptor 1000 filtry zestaw podstawowy metalowy
 • Nowy
 • Zestaw

AsPol-FV WindMaker Raptor 1000 filtry zestaw podstawowy metalowy

Zestaw filtrów do rekuperatora AsPol-FV WindMaker Raptor 1000  zapewniający podstawową filtrację powietrza. W zestawie trzy filtry. Jeden do powietrza nawiewanego i jeden filtr do powietrza wywiewanego oraz filtr dla obejścia. Filtry do mieszkania, domu, obiektów i budynków. Filtry powietrza przeznaczone do wentylacji mechanicznej z jednostkami rekuperacji AsPol-FV WindMaker Raptor 1000 . Zastępują produkty o numerach AsPol-FV WindMaker Raptor 1000 : WM-FILTR-R1-G4 | WM-FILTR-R1-KM5 | WM-FILTR-R1-KF7
Zestaw filtrów do rekuperatora AsPol-FV WindMaker Raptor 1000  zapewniający podstawową filtrację powietrza. W zestawie trzy filtry. Jeden do powietrza nawiewanego i jeden filtr do powietrza wywiewanego oraz filtr dla obejścia. Filtry do mieszkania, domu, obiektów i budynków. Filtry powietrza przeznaczone do wentylacji mechanicznej z jednostkami rekuperacji AsPol-FV WindMaker Raptor 1000 . Zastępują produkty o numerach AsPol-FV WindMaker Raptor 1000 : WM-FILTR-R1-G4 | WM-FILTR-R1-KM5 | WM-FILTR-R1-KF7
Cena 216,33 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 287 x 592 x 150 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 287 x 592 x 150 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  287x592x150 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  287x592x150 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 100,92 zł -40% Cena 60,55 zł
AsPol-FV WindMaker Raptor 700 zestaw pochłaniający zapachy komplet filtrów zamiennych do rekuperatora metalowy
 • Nowy
 • Zestaw

AsPol-FV WindMaker Raptor 700 zestaw pochłaniający zapachy komplet filtrów zamiennych do rekuperatora metalowy

Wysokoefektywne przyjazne dla środowiska filtry powietrza do rekuperatora AsPol-FV WindMaker Raptor 700  o właściwościach neutralizujących niemiły swąd. Umożliwiające pozbycie się nieświeżych lub brzydkich zapachów. Eliminowanych z pomocą zawartego w filtrach węgla aktywowanego, absorbującego nieprzyjemne wyziewy i czad. Wysoka skuteczność i pojemność pyłowa oraz chłonna pozwala na długotrwałą filtrację powietrza z zanieczyszczeń oraz pochłanianie substancji zapachowych o przykrej woni. Filtry przeciwzapachowe do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza. Komplet składający się trzech filtrów przeznaczonych do jednostek AsPol-FV WindMaker Raptor 700 . Zestaw filtrów zwalczający niechciane odory dla powietrza nawiewanego, wywiewanego i obejścia w centralach AsPol-FV WindMaker Raptor 700 .
Wysokoefektywne przyjazne dla środowiska filtry powietrza do rekuperatora AsPol-FV WindMaker Raptor 700  o właściwościach neutralizujących niemiły swąd. Umożliwiające pozbycie się nieświeżych lub brzydkich zapachów. Eliminowanych z pomocą zawartego w filtrach węgla aktywowanego, absorbującego nieprzyjemne wyziewy i czad. Wysoka skuteczność i pojemność pyłowa oraz chłonna pozwala na długotrwałą filtrację powietrza z zanieczyszczeń oraz pochłanianie substancji zapachowych o przykrej woni. Filtry przeciwzapachowe do oczyszczania i dezodoryzacji powietrza. Komplet składający się trzech filtrów przeznaczonych do jednostek AsPol-FV WindMaker Raptor 700 . Zestaw filtrów zwalczający niechciane odory dla powietrza nawiewanego, wywiewanego i obejścia w centralach AsPol-FV WindMaker Raptor 700 .
Cena 217,03 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 180 x 475 x 50 mm ramka plastikowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 180 x 475 x 50 mm ramka plastikowa

Filtr działkowy z ramką z tworzywa PVC do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x475x50 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z tworzywa pvc wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką z tworzywa PVC do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  180x475x50 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z tworzywa pvc wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 100,18 zł -40% Cena 60,11 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 250 x 650 x 25 mm ramka PVC
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 250 x 650 x 25 mm ramka PVC

Filtr pośredni z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  250x650x25 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  250x650x25 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 142,00 zł -40% Cena 85,20 zł

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Filtr płaski G4 EU4 Iso Coarse 60% 170 x 350 x 20 mm ramka PVC

Filtr płaski z ramką tworzywa sztucznego do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze 170x350x20 mm w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 60%. Tani filtr ekonomiczny zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr płaski z ramką plastikową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.

Napisz swoją opinię