• Montaż filtrów w rekuperatorze Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 194 x 225 x 96 mm ramka karton
 • Skuteczność filtracji powietrza Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 194 x 225 x 96 mm ramka karton
 • Powierzchnia filtracyjna Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 194 x 225 x 96 mm ramka karton
 • Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 194 x 225 x 96 mm ramka karton
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 194 x 225 x 96 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 194 x 225 x 96 mm ramka karton

75,58 zł Cena po rabacie
45,35 zł
Brutto
Produkcja 6 - 10 dni roboczych następnie wysyłka
Opis

Filtr działkowy

G4 Iso Coarse 70% 194 x 225 x 96 mm

Nazwa Producenta Murano FeniksMF/ZLE/CRD G4 ISO COARSE 70% 194x225x96 mm 

Filtr działkowy z ramką kartonową do filtracji zgrubnej w centralach wentylacji mechanicznej, rekuperacji i klimatyzacji. Budowa filtra to wkład z materiału syntetycznego uformowanego w plisy przypominające lekko rozciągniętą harmonijkę, następnie szczelnie wklejonej w ramkę kartonową. Taka forma wkładu filtracyjnego pozwala na efektywniejsze wykorzystanie objętości ramki poprzez uzyskanie większej powierzchni filtracyjnej, zapewniającej dłuższą pracę filtra. Fizelina filtracyjna z syntetycznego materiału z zwiększającą się gęstością przy stronie wylotowej powietrza z filtra. Zapewniająca bardzo niskie opory powietrza w całym okresie zapełniania filtra zanieczyszczeniami. Plisowany filtr kasetowy G4 Iso Corase 70% w wymiarze 194x225x96 mm pozwala na wychwycenie z powietrza 70% cząsteczek zgrubnych tj. liście, insekty, włosy, piasek, popiół, drobny piasek, zarodniki roślin, pyłki i inne zanieczyszczenia większe niż 10 μm (mikrometrów). Zaliczamy go do filtrów wstępnych do filtracji zgrubnej tym samym filtr ten pozwala na podstawową filtrację powietrza w systemach central wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nazywanej rekuperacją. Nasze filtry wykonujemy z materiałów spełniających wysokie klasy energetyczne dla zapewnienia jak najmniejszego zużycia energii elektrycznej przez Państwa rekuperator.

Dane Techniczne:

Filtr kasetowy plisowany G4/EU4

Wymiary:

 • Szerokość: 194 mm
 • Wysokość: 225 mm
 • Głębokość ramki: 96 mm

Parametry:

Materiał filtracyjny: plisowany materiał syntetyczny

Typ ramki: karton wodoodporny powlekany folią

Klasa filtracji wg EN 779:2012: G4

Klasa filtracji wg ISO 16890: ISO Coarse 70%

Stopień filtracji (Am): > 90 %

Skuteczność:  > 25 % <35 %

Maksymalna temperatura pracy: < 80 °C

Dopuszczalna wilgotność względna: < 80%

Rekomendowany opór końcowy: 200 Pa

duża powierzchnia filtracyjna

Materiał filtracyjny:

Innowacyjny materiał syntetyczny plisowany.

Budowa:

Całkowicie szczelna i wytrzymała konstrukcja.

Włóknina wklejona w ramę z kartonu

Zastosowanie:

Filtr oczyszczania wstępnego w instalacjach klimatyzacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych. Filtry cechujące się wysoką wydajnością przy niskich spadkach ciśnień. Mogą być stosowane w szkołach, biurach, tetrach, basenach, szpitalach, centrach handlowych, hotelach, domach, lakierniach, zakładach przemysłu spożywczego farmaceutycznego i maszynowego.

Właściwości:

Włóknina syntetyczna

Niski spadek ciśnienia

Wysoka chłonność pyłowa

Niskie koszty energii

Długa żywotność

Odporne na wilgoć

Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

Wymiary standardowe i specjalne

Filtry wykonywane są zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 daje to pewność, że produkt stale zachowuje najwyższą jakość.

Powietrze dostarczane przez systemy wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji jest tak czyste jak oczyszczające je filtry i dlatego jakość filtrów i ich niezawodność oraz wytrzymałość ma ogromny wpływ na działanie całego systemu wentylacyjnego i jakości powietrza przez niego dostarczanego.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego powiadamiania, wynikających z ciągłego udoskonalania produktów.

Ogólne informacje na temat filtrów i ich wymiany w rekuperatorze
Dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby, jak odróżnić je od siebie?

Każdy użytkownik systemu wentylacji mechanicznej zwanej potocznie rekuperacją zmagał się kiedyś z wyborem filtrów powietrza do swojego urządzenia. Bądź nie wiedział skąd i gdzie kupić filtry do rekuperatora. Nie jest to proste zadanie, dlatego służymy pomocą. Każdy filtr powinien posiadać etykietę znamionową określającą klasę filtracji zgodną z obecnie przyjętymi normami tj. norma EN 779: 2012 oraz ISO 16890. Norma EN 779 dzieli filtry na kilka grup oznaczonych za pomocą liter tj. G (zgrubne), M (średnie), F (dokładne), E, H, U (wysoko skuteczne – stosowane w szpitalach, przemyśle wojskowym itp.). Przy literach występują również cyfry oznaczające sprawność filtracji w danej grupie i całej skali mieszczącej się od 1- 17. Do oceny skuteczności filtracji w normie EN 779 służy aerozol o jednolitej wielkości cząsteczek a mianowicie 0,4µm dla klas filtracji M5 – F9. Dla filtrów zgrubnych G1 – G4 służy pył zwany ASHRAE składający się z drobnego mineralnego pyłu (72%), sadzy węglowej (23%) i włókien bawełnianych (5%), cząsteczki te mają wielkość bliską 80µm. Do badania filtrów wysoko skutecznych EPA, Hepa, Ulpa służą aerozol mgły oleju parafinowego, aerozol chlorku sodu, aerozol DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu) lub DOP (aerozol monodyspersyjny ftalanu oktylu).

Filtry zgrubne do tej grupy należą klasy filtracji G1/EU1, G2/EU2, G3/EU3, G4/EU4

Bardzo dobrze radzą sobie z filtracją podstawowych zanieczyszczeń powietrza jak liście, insekty, włosy, piasek, popiół, zarodniki roślin. W filtracji pyłków roślin, zarodników grzybów, drobnym pyłem i smogiem są bezskuteczne.

Filtry średnie do których zaliczamy klasy filtracji M5/EU5, M6/EU6

Jak wskazuje nazwa średnie są pośrodku pomiędzy filtrami zgrubnymi a dokładnymi co skutkuje wysokim poziomem filtracji zanieczyszczeń zgrubnych i podstawową filtracją zanieczyszczeń filtrowanych przez filtry dokładne. Filtry średnie dobrze spisują się w filtrowaniu pyłków roślin, bakterii i pyłu cementowego, czyli bardzo drobnego jednak nie zatrzymują tak szkodliwego dla zdrowia smogu. 

Filtry dokładne oznaczane za pomocą klas filtracji F7/EU7, F8/EU8, F9/EU9

To najlepsze i najdokładniejsze filtry, które możemy zastosować w domowej rekuperacji. Filtry dokładne cechuje bardzo wysoka skuteczność filtracji sadzy, dymu tytoniowego, olejowego, bakterii o cząsteczkach nośnych, ale i też w przypadku klasy F9 smogu i alergenów, czyli wszystkich pyłków. Zalecamy montaż filtrów z klasy dokładnej wyłącznie na nawiewie z racji stawiania większego oporu. Na wywiewie proponujemy stosowanie filtrów wykonanych w niższych klasach filtracji tj. G4/EU4, M5/EU5 co pozwoli zadbać o środowisko poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszy częstotliwość wymiany filtrów rekuperatora.   

Najnowsza norma ISO 16890 obowiązuje od 2018 r. Polega na poddaniu filtrów testom na filtrację cząsteczek o zróżnicowanych wielkościach, które wchodzą w skład aerozolu DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu). W skład DEHS wchodzą cząsteczki o średnicy 0,2-3 mikrometrów. Skuteczność filtracji nie jest wyrażana w cyfrach a w procentach, dlatego mamy pełną świadomość jaką część cząsteczek odfiltruje z powietrza nasz zakupiony nowy filtr zgrubny, średni czy dokładny. Norma ISO 16890 definiuje cztery nowe grupy filtrów w oparciu o wielkość cząsteczek pyłu, pozwala na prostszy i praktyczniejszy dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby klientów. Również pozwala precyzyjnie określić skuteczność filtracji danego materiału filtracyjnego użytego do produkcji filtra. Skąd kupujący wie, gdzie jest najskuteczniejszy filtr w filtracji cząsteczek najbardziej szkodliwych dla zdrowia.

• ISO Coarse: oszacowania dla separacji nowego pyłu ISO A2 (pyły pochodzenia naturalnego);

• PM10: dla wielkości cząstek ≤ 10 μm;

• PM2,5: dla wielkości cząstek ≤ 2,5 μm;

• PM1: dla wielkości cząstek ≤ 1 μm.

Opisywana norma filtracji została wprowadzona w celu dokładniejszego przedstawienia użytkownikom wentylacji mechanicznej poziomu skuteczności filtracji filtrów w odniesieniu do wielkości i ilości zatrzymywanych przez nie cząsteczek mających szkodliwy wpływ na organizm. Mamy tu na myśli głównie cząsteczki PM2,5 oraz PM1. Poniżej wielkości pyłów szkodliwych i ich możliwość wniknięcia w organizm. 

• Cząstki o średnicy większej niż 10 μm (ISO Coarse) są zatrzymane przez górne drogi oddechowe i nie są wdychane;

• Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm (PM10) mogą przeniknąć do oskrzeli;

• Cząstki o średnicy poniżej 2,5 μm (PM2,5) mogą przeniknąć do pęcherzyków płucnych;

• Cząstki o średnicy poniżej 1 μm (PM1) mogą przeniknąć przez barierę pęcherzykowo-kapilarną i dostać się do krwi, do tej grupy zaliczamy cząsteczki smog-u.

Kupując filtry do rekuperatora spełniające powyżej opisywaną normę ISO 16890 które są zgodne z obecnie stosowanymi unijnymi przepisami i dopuszczone do obrotu. Powinny mieć podaną normę filtracji ISO 16890 w opisie produktu. Na etykiecie znamionowej filtra oprócz wymiaru powinna znaleźć się norma filtracji ISO 16890 oraz informacja graficzna przedstawiająca kierunek przepływu powietrza np. strzałka. Montaż odwrotny filtrów od zgodnego z przepływem powietrza skutkuje bardzo szybkim zużyciem filtra do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zwanej rekuperacją, ponieważ filtr stanowi sito zagęszczające się w kierunku wylotu powietrza i wraz z zagęszczeniem filtruje coraz to mniejsze cząsteczki.

Jakie filtry powietrza montować na nawiewie a jakie na wywiewie oraz wybór klasy filtracji?

Najlepiej jest montować filtr powietrza z grupy dokładnych (F7 - ePM1, F8 - ePM1, F9 - ePM1) na nawiewie, czyli powietrzu dopływającym do domu. Pozwoli to odfiltrować najbardziej szkodliwe dla zdrowia cząsteczki smogu i innych pyłów pochodzenia nienaturalnego. Na wywiewie proponujemy montaż filtrów zgrubnych lub średnich (G4 – ISO Coarse, M5 - ePM-10) Powietrze dopływające do domu zostało oczyszczone przez filtr zamontowany na nawiewie więc nie ma potrzeby montażu filtrów o tej samej lub wyższej skuteczności filtracji na wywiewie, czyli powietrzu usuwanym z budynku. Montaż filtrów dokładnych na nawiewie i wywiewie spowoduje wzrost zużycia energii elektrycznej oraz oporów powietrza i szybszego zużycia filtrów. 

Jaką ramkę filtra wybrać?

To kwestia indywidualna. Ramki metalowe oraz z tworzywa są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu znoszą maksymalną wilgotność a podczas montażu pozwalają na pewną wymianę bez obaw o uszkodzenie. Ramka kartonowa jest delikatniejsza, ale ważną jej cecha to przyjazność dla środowiska podczas utylizacji.

Wymiana filtrów powietrza rekuperatora – jak zrobić to samemu?

• Przygotuj centralę wentylacyjną do wymiany filtrów (wyłącz lub uruchom tryb wymiany filtrów);

• Otwórz klapę rewizyjną lub klapki;

• Wyciągnij stare filtry;

• Oczyść prowadnice;

• Wsuń nowe filtry strzałkami zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (zwróć uwagę na klasę filtracji, na nawiewie można stosować klasę wyższą);

• Wznów czynności urządzenia uruchamiając je ponownie.

Szukam filtra do swojej wentylacji mechanicznej, domu, mieszkania, rekuperatora - gdzie mogę zamówić takie filtry?

• Napisz do Nas przedstawimy ofertę i wyprodukujemy filtry. 

• W mailu prosimy o podanie marki i modelu urządzenia oraz wymiarów obecnie zamontowanych filtrów powietrza.

• A w załącznikach można dołączyć zdjęcia filtrów zamontowanych obecnie oraz tabliczki znamionowej urządzenia.

Wykonujemy filtry powietrza do każdej centrali wentylacyjnej, rekuperacji i systemów wentylacji mechanicznej. Na tej stronie znajdziesz filtry które sprostają twoim oczekiwaniom, ponieważ gdy szukasz ekonomicznego rozwiązania mamy je, a gdy zależy Ci na pełnej ochronie zdrowia domowników też takie filtry posiadamy w swojej ofercie.

MF/ZLE/CRD G4 ISO COARSE 70% 194x225x96 mm
Rodzaj filtra powietrza
Działkowy plisowany
Zakres skuteczności filtracji
Zgrubny
Zastosowany materiał filtracyjny
Syntetyczny poliestrowy
Klasa filtracji EN779:2012
EU4 / G4
Norma filtracji DIN EN ISO 16890
Iso coarse 70%
Typ ramki filtra
Karton wodoodporny powlekany folią

Specyficzne odniesienia

Pobieranie

Atest higieniczny kasetowe

Atest higieniczny filtry kasetowe

Pobieranie (106.42k)

MF/ZLE/CRD G4 ISO COARSE 70%

Filtr działkowy z ramką klasa G4 skuteczność iso coarse 70%

Pobieranie (606.49k)

16 other innych produktów w tej samej kategorii:

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 252 x 649 x 48 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 252 x 649 x 48 mm ramka karton

Filtr pośredni z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  252x649x48 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  252x649x48 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 169,06 zł -40% Cena 101,44 zł
Filtr dokładny F7 ePM1 60% 305x305x45 mm karton podwójna uszczelka
 • Nowy

Filtr dokładny F7 ePM1 60% 305 x 305 x 45 mm karton podwójna uszczelka

Filtr powietrza przeciwalergiczny kartonowy z uszczelką. W wymiarze  305x305x45 mm . Spełnia wymagania klasy f7 eu7. Skuteczność filtracji dla cząsteczek ePM1 wynosi 60%. Uszczelnienie zapewnia szczelne połączenie filtra z prowadnicami w rekuperatorze chroniąc wymiennik i kanały wentylacyjne. Zwiększona powierzchnia wydłuża trwałość pracy filtra dzięki powiększonej pojemności. Pakiet z bibuły szklanej formowany w technologii minipleat i większa powierzchnia filtracyjna obniżą zużycie energii elektrycznej, pobieranej przez wentylatory w rekuperatorze. Filtr tej konstrukcji to wysoka jakość, wydajność, dokładna filtracja, niskie opory przepływu, zmniejszenie kosztów, proste użytkowanie systemu wentylacji mechanicznej.
Filtr powietrza przeciwalergiczny kartonowy z uszczelką. W wymiarze  305x305x45 mm . Spełnia wymagania klasy f7 eu7. Skuteczność filtracji dla cząsteczek ePM1 wynosi 60%. Uszczelnienie zapewnia szczelne połączenie filtra z prowadnicami w rekuperatorze chroniąc wymiennik i kanały wentylacyjne. Zwiększona powierzchnia wydłuża trwałość pracy filtra dzięki powiększonej pojemności. Pakiet z bibuły szklanej formowany w technologii minipleat i większa powierzchnia filtracyjna obniżą zużycie energii elektrycznej, pobieranej przez wentylatory w rekuperatorze. Filtr tej konstrukcji to wysoka jakość, wydajność, dokładna filtracja, niskie opory przepływu, zmniejszenie kosztów, proste użytkowanie systemu wentylacji mechanicznej.
Cena 122,30 zł
Wkład filtracyjny M5 Iso Coarse 85% 220 x 275 mm formatka włókninowa
 • Nowy

Wkład filtracyjny M5 Iso Coarse 85% 220 x 275 mm formatka włókninowa

Przeciwpyłowy wysokoefektywny wkład filtracyjny do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze  220x275 mm w klasie filtracji m5 o skuteczności Iso Coarse 85%. Przeznaczony do dokładnej filtracji powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz rekuperatorach. Wyposażonych w ramki pozwalające na wymianę samego wkładu filtracyjnego. Wkład filtracyjny wykonany z syntetycznej włókniny poliestrowej o bardzo wysokich parametrach. Zapewnionych poprzez dużą pojemność magazynowania zanieczyszczeń, wysoką chłonność pyłową, niski spadek ciśnienia, bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na wilgoć oraz trudnopalność. Formatka filtracyjna generuje niskie koszty wymiany filtrów powietrza i długoterminową wysokoefektywną filtrację.
Przeciwpyłowy wysokoefektywny wkład filtracyjny do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze  220x275 mm w klasie filtracji m5 o skuteczności Iso Coarse 85%. Przeznaczony do dokładnej filtracji powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz rekuperatorach. Wyposażonych w ramki pozwalające na wymianę samego wkładu filtracyjnego. Wkład filtracyjny wykonany z syntetycznej włókniny poliestrowej o bardzo wysokich parametrach. Zapewnionych poprzez dużą pojemność magazynowania zanieczyszczeń, wysoką chłonność pyłową, niski spadek ciśnienia, bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na wilgoć oraz trudnopalność. Formatka filtracyjna generuje niskie koszty wymiany filtrów powietrza i długoterminową wysokoefektywną filtrację.
Cena 18,09 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 190 x 610 x 96 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 190 x 610 x 96 mm ramka karton

Filtr przeciwalergiczny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  190x610x96 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  190x610x96 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 198,58 zł -40% Cena 119,15 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 492 x 492 x 100 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 492 x 492 x 100 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  492x492x100 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  492x492x100 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 97,72 zł -40% Cena 58,63 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 185 x 400 x 28 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 185 x 400 x 28 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  185x400x28 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  185x400x28 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 70,66 zł -40% Cena 42,40 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 592 x 880 x 100 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 592 x 880 x 100 mm ramka metalowa

Filtr pośredni z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  592x880x100 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  592x880x100 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 737,32 zł -40% Cena 442,39 zł
Filtr kieszeniowy F9 EU9 ePM1 70% 287 x 287 x 300 3k / 25 mm dokładny rama metalowa przeciwsmogowy
 • Nowy

Filtr kieszeniowy F9 EU9 ePM1 70% 287 x 287 x 300 3k / 25 mm dokładny rama metalowa przeciwsmogowy

Filtr kieszeniowy z ramką metalową do central wentylacji mechanicznej o wymiarze  287x287x300 3k/25 mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 70%. Tani filtr dokładny zapewniający antysmogową filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr woreczkowy z ramką metalową II i III stopnia oczyszczania powietrza w instalacjach wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych poprzedzający filtry absolutne. Filtr kieszeniowy posiadający stabilną i wytrzymałą konstrukcję o szczelnej budowie. Z włókniną filtracyjną zapewniającą bardzo dużą chłonność pyłową. Jak i zachowującej wysoką skuteczność filtracji i przy zapewnieniu niskich oporów powietrza podczas całego czasu pracy filtra w rekuperatorze.
Filtr kieszeniowy z ramką metalową do central wentylacji mechanicznej o wymiarze  287x287x300 3k/25 mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 70%. Tani filtr dokładny zapewniający antysmogową filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr woreczkowy z ramką metalową II i III stopnia oczyszczania powietrza w instalacjach wentylacyjnych, grzewczych i klimatyzacyjnych poprzedzający filtry absolutne. Filtr kieszeniowy posiadający stabilną i wytrzymałą konstrukcję o szczelnej budowie. Z włókniną filtracyjną zapewniającą bardzo dużą chłonność pyłową. Jak i zachowującej wysoką skuteczność filtracji i przy zapewnieniu niskich oporów powietrza podczas całego czasu pracy filtra w rekuperatorze.
Cena 77,79 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 185 x 430 x 48 mm ramka metalowa
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 185 x 430 x 48 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  185x430x48 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  185x430x48 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 63,50 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 192 x 395 x 28 mm ramka PVC
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 192 x 395 x 28 mm ramka PVC

Filtr przeciwalergiczny z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  192x395x28 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego PVC i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  192x395x28 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego PVC i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 127,24 zł -40% Cena 76,34 zł
Filtr płaski M5 Iso Coarse 90% 160 x 500 mm
 • -40%
 • Nowy

Filtr płaski M5 Iso Coarse 90% 160 x 500 mm

Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 160x500 mm w klasie filtracji M5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.
Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 160x500 mm w klasie filtracji M5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.
Normalna cena 44,58 zł -40% Cena 26,75 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% mm 180 x 500 x 28 ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% mm 180 x 500 x 28 ramka metalowa

Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   180x500x28  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   180x500x28  mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 122,32 zł -40% Cena 73,39 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 194 x 225 x 96 mm ramka PVC
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 194 x 225 x 96 mm ramka PVC

Filtr pośredni z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  194x225x96 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  194x225x96 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 151,84 zł -40% Cena 91,10 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 150 x 300 x 28 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 150 x 300 x 28 mm ramka karton

Filtr przeciwalergiczny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  150x300x28 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  150x300x28 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 92,80 zł -40% Cena 55,68 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 542 x 545 x 90 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 542 x 545 x 90 mm ramka metalowa

Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  542x545x90  mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  542x545x90  mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 582,34 zł -40% Cena 349,40 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 185 x 520 x 25 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 185 x 520 x 25 mm ramka karton

Filtr pośredni z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  185x520x25 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  185x520x25 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 100,18 zł -40% Cena 60,11 zł

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 194 x 225 x 96 mm ramka karton

Filtr działkowy z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze 194x225x96 mm w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.

Napisz swoją opinię