• Filtr płaski G4 Iso Coarse 60% 200 x 470 mm
 • Montaż filtrów w rekuperatorze Filtr płaski G4 Iso Coarse 60% 200 x 470 mm
 • Skuteczność filtracji powietrza Filtr płaski G4 Iso Coarse 60% 200 x 470 mm
Filtr płaski G4 Iso Coarse 60% 200 x 470 mm
 • Nowy

Filtr płaski G4 Iso Coarse 70% 200 x 470 mm

33,44 zł
Brutto
Wysyłka 24H
Opis

Filtr szkieletowy bezramkowy fancoil

G4 Iso Coarse 70% 200 x 470 mm

Nazwa Producenta Murano Feniks: MF/FAN/FM G4 ISO COARSE 70% 200x470 mm 

Filtr płaski do filtracji zgrubnej w systemach wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji. Wykonany na stelażu z drutu, który następnie zostaje obszyty materiałem filtracyjnym ułożonym na płasko. Drut wykonany z stali nierdzewnej o średnicy 3,5 mm z poprzeczkami wzmacniającymi konstrukcję. Włóknina filtracyjna fizelina syntetyczna 100% poliestrowa. Zapewniająca bardzo niskie opory powietrza przez cały okres zapełniania filtra zanieczyszczeniami. Oferowany filtr płaski G4 Iso Corase 70% w wymiarze 200x470 mm pozwala na wychwycenie z powietrza 70% cząsteczek zgrubnych tj. liście, insekty, włosy, piasek, popiół, drobny piasek, zarodniki roślin, pyłki i inne zanieczyszczenia większe niż 10 μm (mikrometrów). Zaliczamy go do filtrów wstępnych tym samym filtr ten pozwala na podstawową filtrację powietrza w systemach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nazywanej rekuperacją. Nasze filtry wykonujemy z materiałów spełniających wysokie klasy energetyczne dla zapewnienia jak najmniejszego zużycia energii elektrycznej przez Państwa rekuperator pracujący na Naszych akcesoriach filtracyjnych do rekuperatora.

Dane Techniczne:

Filtr płaski bezramkowy fancoil G4/EU4

Wymiary:

• Szerokość: 200 mm

• Długość: 470 mm

• Głębokość: 5-8 mm

Parametry:

• Materiał filtracyjny: materiał syntetyczny 100% poliester

• Klasa filtracji wg EN 779:2012: G4

• Klasa filtracji wg ISO 16890: ISO Coarse 70%

• Stopień filtracji (Am): > 90,89 %

• Skuteczność: > 25 % <35 %

• Maksymalna temperatura pracy: < 80 °C

• Dopuszczalna wilgotność względna: < 100%

• Rekomendowany opór końcowy: 200 Pa

Materiał filtracyjny:

• 100% fibry poliestrowe progresywnie nadbudowywane,

łączone termicznie. Charakteryzuje się wysoką skutecznością

działania w całym okresie użytkowania oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Budowa:

• Wytrzymała konstrukcja.

• Włóknina filtracyjna ułożona na płasko i obszyta na drucie z stali nierdzewnej.

Zastosowanie:

• Filtr oczyszczania wstępnego w instalacjach klimatyzacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych. Filtry cechujące się

wysoką wydajnością przy niskich spadkach ciśnień. Mogą być stosowane w szkołach, biurach, tetrach, basenach,

szpitalach, centrach handlowych, hotelach, domach, lakierniach, zakładach przemysłu spożywczego

farmaceutycznego i maszynowego.

Właściwości:

• Włóknina syntetyczna

• Niski spadek ciśnienia

• Wysoka chłonność pyłowa

• Niskie koszty energii

• Długa żywotność

• Odporne na wilgoć

• Trudno palne (F1 wg DIN 53438)

• Wymiary standardowe i specjalne

• Filtry wykonywane są zgodnie z wymogami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 daje to pewność, że produkt

stale zachowuje najwyższą jakość.

Powietrze dostarczane przez systemy wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji jest tak czyste jak oczyszczające je filtry i

dlatego jakość filtrów i ich niezawodność oraz wytrzymałość ma ogromny wpływ na działanie całego systemu

wentylacyjnego i jakości powietrza przez niego dostarczanego.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej, w każdym momencie bez wcześniejszego

powiadamiania, wynikających z ciągłego udoskonalania produktów.

Ogólne informacje na temat filtrów i ich wymiany w rekuperatorze

Dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby, jak odróżnić je od siebie?

Każdy użytkownik systemu wentylacji mechanicznej zwanej potocznie rekuperacją zmagał się kiedyś z wyborem filtrów powietrza do swojego urządzenia. Bądź nie wiedział skąd i gdzie kupić filtry do rekuperatora. Nie jest to proste zadanie, dlatego służymy pomocą. Każdy filtr powinien posiadać etykietę znamionową określającą klasę filtracji zgodną z obecnie przyjętymi normami tj. norma EN 779: 2012 oraz ISO 16890. Norma EN 779 dzieli filtry na kilka grup oznaczonych za pomocą liter tj. G (zgrubne), M (średnie), F (dokładne), E, H, U (wysoko skuteczne – stosowane w szpitalach, przemyśle wojskowym itp.). Przy literach występują również cyfry oznaczające sprawność filtracji w danej grupie i całej skali mieszczącej się od 1- 17. Do oceny skuteczności filtracji w normie EN 779 służy aerozol o jednolitej wielkości cząsteczek a mianowicie 0,4µm dla klas filtracji M5 – F9. Dla filtrów zgrubnych G1 – G4 służy pył zwany ASHRAE składający się z drobnego mineralnego pyłu (72%), sadzy węglowej (23%) i włókien bawełnianych (5%), cząsteczki te mają wielkość bliską 80µm. Do badania filtrów wysoko skutecznych EPA, Hepa, Ulpa służą aerozol mgły oleju parafinowego, aerozol chlorku sodu, aerozol DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu) lub DOP (aerozol monodyspersyjny ftalanu oktylu).

Filtry zgrubne do tej grupy należą klasy filtracji G1/EU1, G2/EU2, G3/EU3, G4/EU4

Bardzo dobrze radzą sobie z filtracją podstawowych zanieczyszczeń powietrza jak liście, insekty, włosy, piasek, popiół, zarodniki roślin. W filtracji pyłków roślin, zarodników grzybów, drobnym pyłem i smogiem są bezskuteczne.

Filtry średnie do których zaliczamy klasy filtracji M5/EU5, M6/EU6

Jak wskazuje nazwa średnie są pośrodku pomiędzy filtrami zgrubnymi a dokładnymi co skutkuje wysokim poziomem filtracji zanieczyszczeń zgrubnych i podstawową filtracją zanieczyszczeń filtrowanych przez filtry dokładne. Filtry średnie dobrze spisują się w filtrowaniu pyłków roślin, bakterii i pyłu cementowego, czyli bardzo drobnego jednak nie zatrzymują tak szkodliwego dla zdrowia smogu. 

Filtry dokładne oznaczane za pomocą klas filtracji F7/EU7, F8/EU8, F9/EU9

To najlepsze i najdokładniejsze filtry, które możemy zastosować w domowej rekuperacji. Filtry dokładne cechuje bardzo wysoka skuteczność filtracji sadzy, dymu tytoniowego, olejowego, bakterii o cząsteczkach nośnych, ale i też w przypadku klasy F9 smogu i alergenów, czyli wszystkich pyłków. Zalecamy montaż filtrów z klasy dokładnej wyłącznie na nawiewie z racji stawiania większego oporu. Na wywiewie proponujemy stosowanie filtrów wykonanych w niższych klasach filtracji tj. G4/EU4, M5/EU5 co pozwoli zadbać o środowisko poprzez obniżenie zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszy częstotliwość wymiany filtrów rekuperatora.   

Najnowsza norma ISO 16890 obowiązuje od 2018 r. Polega na poddaniu filtrów testom na filtrację cząsteczek o zróżnicowanych wielkościach, które wchodzą w skład aerozolu DEHS (aerozol polidyspersyjny sebacynianu dwuetyloheksylu). W skład DEHS wchodzą cząsteczki o średnicy 0,2-3 mikrometrów. Skuteczność filtracji nie jest wyrażana w cyfrach a w procentach, dlatego mamy pełną świadomość jaką część cząsteczek odfiltruje z powietrza nasz zakupiony nowy filtr zgrubny, średni czy dokładny. Norma ISO 16890 definiuje cztery nowe grupy filtrów w oparciu o wielkość cząsteczek pyłu, pozwala na prostszy i praktyczniejszy dobór filtrów pod oczekiwania i potrzeby klientów. Również pozwala precyzyjnie określić skuteczność filtracji danego materiału filtracyjnego użytego do produkcji filtra. Skąd kupujący wie, gdzie jest najskuteczniejszy filtr w filtracji cząsteczek najbardziej szkodliwych dla zdrowia.

ISO Coarse: oszacowania dla separacji nowego pyłu ISO A2 (pyły pochodzenia naturalnego);

PM10: dla wielkości cząstek ≤ 10 μm;

PM2,5: dla wielkości cząstek ≤ 2,5 μm;

PM1: dla wielkości cząstek ≤ 1 μm.

Opisywana norma filtracji została wprowadzona w celu dokładniejszego przedstawienia użytkownikom wentylacji mechanicznej poziomu skuteczności filtracji filtrów w odniesieniu do wielkości i ilości zatrzymywanych przez nie cząsteczek mających szkodliwy wpływ na organizm. Mamy tu na myśli głównie cząsteczki PM2,5 oraz PM1. Poniżej wielkości pyłów szkodliwych i ich możliwość wniknięcia w organizm. 

Cząstki o średnicy większej niż 10 μm (ISO Coarse) są zatrzymane przez górne drogi oddechowe i nie są wdychane;

Cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm (PM10) mogą przeniknąć do oskrzeli;

Cząstki o średnicy poniżej 2,5 μm (PM2,5) mogą przeniknąć do pęcherzyków płucnych;

Cząstki o średnicy poniżej 1 μm (PM1) mogą przeniknąć przez barierę pęcherzykowo-kapilarną i dostać się do krwi, do tej grupy zaliczamy cząsteczki smog-u.

Kupując filtry do rekuperatora spełniające powyżej opisywaną normę ISO 16890 które są zgodne z obecnie stosowanymi unijnymi przepisami i dopuszczone do obrotu. Powinny mieć podaną normę filtracji ISO 16890 w opisie produktu. Na etykiecie znamionowej filtra oprócz wymiaru powinna znaleźć się norma filtracji ISO 16890 oraz informacja graficzna przedstawiająca kierunek przepływu powietrza np. strzałka. Montaż odwrotny filtrów od zgodnego z przepływem powietrza skutkuje bardzo szybkim zużyciem filtra do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zwanej rekuperacją, ponieważ filtr stanowi sito zagęszczające się w kierunku wylotu powietrza i wraz z zagęszczeniem filtruje coraz to mniejsze cząsteczki.

Jakie filtry powietrza montować na nawiewie a jakie na wywiewie oraz wybór klasy filtracji?

Najlepiej jest montować filtr powietrza z grupy dokładnych (F7 - ePM1, F8 - ePM1, F9 - ePM1) na nawiewie, czyli powietrzu dopływającym do domu. Pozwoli to odfiltrować najbardziej szkodliwe dla zdrowia cząsteczki smogu i innych pyłów pochodzenia nienaturalnego. Na wywiewie proponujemy montaż filtrów zgrubnych lub średnich (G4 – ISO Coarse, M5 - ePM-10) Powietrze dopływające do domu zostało oczyszczone przez filtr zamontowany na nawiewie więc nie ma potrzeby montażu filtrów o tej samej lub wyższej skuteczności filtracji na wywiewie, czyli powietrzu usuwanym z budynku. Montaż filtrów dokładnych na nawiewie i wywiewie spowoduje wzrost zużycia energii elektrycznej oraz oporów powietrza i szybszego zużycia filtrów. 

Jaką ramkę filtra wybrać?

To kwestia indywidualna. Ramki metalowe oraz z tworzywa są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne podczas transportu znoszą maksymalną wilgotność a podczas montażu pozwalają na pewną wymianę bez obaw o uszkodzenie. Ramka kartonowa jest delikatniejsza, ale ważną jej cecha to przyjazność dla środowiska podczas utylizacji.

Wymiana filtrów powietrza rekuperatora – jak zrobić to samemu?

Przygotuj centralę wentylacyjną do wymiany filtrów (wyłącz lub uruchom tryb wymiany filtrów);

Otwórz klapę rewizyjną lub klapki;

Wyciągnij stare filtry;

Oczyść prowadnice;

Wsuń nowe filtry strzałkami zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza (zwróć uwagę na klasę filtracji, na nawiewie można stosować klasę wyższą);

Wznów czynności urządzenia uruchamiając je ponownie.

Szukam filtra do swojej wentylacji mechanicznej, domu, mieszkania, rekuperatora - gdzie mogę zamówić takie filtry?

Po otrzymaniu zapytania przedstawimy ofertę i wyprodukujemy filtry. 

W mailu prosimy o podanie marki i modelu urządzenia oraz wymiarów obecnie zamontowanych filtrów powietrza.

A w załącznikach można dołączyć zdjęcia filtrów zamontowanych obecnie oraz tabliczki znamionowej urządzenia.

Wykonujemy filtry powietrza do każdej centrali wentylacyjnej, rekuperacji i systemów wentylacji mechanicznej. Na tej stronie znajdziesz filtry które sprostają twoim oczekiwaniom, ponieważ gdy szukasz ekonomicznego rozwiązania mamy je, a gdy zależy Ci na pełnej ochronie zdrowia domowników też takie filtry posiadamy w swojej ofercie.

18 Przedmioty
MF/FAN/FM G4 ISO COARSE 70% 200x470 mm
Nowy produkt
Lista rozmiarów filtrów powietrza
200 * 470 mm
Lista rozmiarów filtrów powietrza
470 * 200 mm
Rodzaj filtra powietrza
Bezramkowy
Zakres skuteczności filtracji
Zgrubny
Zastosowany materiał filtracyjny
Syntetyczny poliestrowy
Klasa filtracji EN779:2012
EU4 / G4
Norma filtracji DIN EN ISO 16890
Iso coarse 70%
Typ ramki filtra
Ramka z drutu

Specyficzne odniesienia

Pobieranie

MF FAN G4 ISO Coarse 60%

Filtr płaski bezramkowy klasa G4 skuteczność iso coarse 60%

Pobieranie (201.98k)

Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:

Filtr płaski M5 Iso Coarse 90% 200 x 470 mm
 • Nowy

Filtr płaski M5 Iso Coarse 90% 200 x 470 mm

Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 200x470 mm w klasie filtracji M5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.
Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 200x470 mm w klasie filtracji M5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.
Cena 35,11 zł
Filtr płaski G4 Iso Coarse 70% 255 x 570 mm
 • Nowy

Filtr płaski G4 Iso Coarse 70% 255 x 570 mm

Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 255x570 mm w klasie filtracji g4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.
Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 255x570 mm w klasie filtracji g4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.
Cena 35,16 zł
Filtr płaski M5 Iso Coarse 90% 255 x 570 mm
 • Nowy

Filtr płaski M5 Iso Coarse 90% 255 x 570 mm

Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 255x570 mm w klasie filtracji M5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.
Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 255x570 mm w klasie filtracji M5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.
Cena 36,92 zł

16 other innych produktów w tej samej kategorii:

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 235 x 400 x 46 mm ramka karton
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 235 x 400 x 46 mm ramka karton

Filtr dokładny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  235x400x46 mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  235x400x46 mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 108,45 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 220 x 257 x 50 mm ramka PVC
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 220 x 257 x 50 mm ramka PVC

Filtr przeciwalergiczny z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  220x257x50 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego PVC i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką plastikową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  220x257x50 mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z tworzywa sztucznego PVC i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 95,72 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 160 x 500 x 20 karton uszczelka uchwyt trwałość wydłużona
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 160 x 500 x 20 karton uszczelka uchwyt trwałość wydłużona

Filtr powietrza przeciwpyłkowy kartonowy z uszczelką oraz uchwytem. W wymiarze 160x500x20 mm . Spełnia wymagania klasy m5 eu5. Skuteczność filtracji dla cząsteczek ePM10 wynosi 55%. Uszczelnienie zapewnia precyzyjne montaż filtra w prowadnicach rekuperatora zapewniając ochronę wymiennika wraz z kanałami wentylacyjnymi. Rączka ułatwia wyjmowanie filtra z centrali po zapełnieniu. Konstrukcja pakietów bibuły szklanej formowanej w technologii minipleat zwiększa powierzchnię, trwałość i pojemność filtracyjną. Zmniejszając opory powietrza i energii elektrycznej, pobieranej przez wentylatory w rekuperatorze. Ten produkt oferuje wysoka jakość, wydajność, dokładna filtracja, niskie opory przepływu, zmniejszenie kosztów, użytkowania systemu wentylacji mechanicznej.
Filtr powietrza przeciwpyłkowy kartonowy z uszczelką oraz uchwytem. W wymiarze 160x500x20 mm . Spełnia wymagania klasy m5 eu5. Skuteczność filtracji dla cząsteczek ePM10 wynosi 55%. Uszczelnienie zapewnia precyzyjne montaż filtra w prowadnicach rekuperatora zapewniając ochronę wymiennika wraz z kanałami wentylacyjnymi. Rączka ułatwia wyjmowanie filtra z centrali po zapełnieniu. Konstrukcja pakietów bibuły szklanej formowanej w technologii minipleat zwiększa powierzchnię, trwałość i pojemność filtracyjną. Zmniejszając opory powietrza i energii elektrycznej, pobieranej przez wentylatory w rekuperatorze. Ten produkt oferuje wysoka jakość, wydajność, dokładna filtracja, niskie opory przepływu, zmniejszenie kosztów, użytkowania systemu wentylacji mechanicznej.
Cena 72,22 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 492 x 1080 x 50 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 492 x 1080 x 50 mm ramka metalowa

Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   492x1080x50   mm   w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   492x1080x50   mm   w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 378,16 zł -40% Cena 226,90 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 140 x 456 x 20 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 140 x 456 x 20 mm ramka karton

Filtr dokładny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  140x456x20 mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  140x456x20 mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 100,18 zł -40% Cena 60,11 zł
Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 247 x 285 x 94 mm ramka metalowa
 • Nowy

Filtr dokładny F7 EU7 ePM1 60% 247 x 285 x 94 mm ramka metalowa

Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  247 x285x94  mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr przeciwalergiczny z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  247 x285x94  mm  w klasie filtracji f7 eu7 o skuteczności ePM1 60%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy ocynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Cena 143,24 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 542 x 552 x 46 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 542 x 552 x 46 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  542x552x46 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  542x552x46 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 105,10 zł -40% Cena 63,06 zł
Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 490 x 495 x 18 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy G4 EU4 Iso Coarse 70% 490 x 495 x 18 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  490x495x18 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  490x495x18 mm  w klasie filtracji g4 eu4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 86,65 zł -40% Cena 51,99 zł
Filtr płaski M5 EU5 Iso Coarse 90% 270 x 580 x 10 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr płaski M5 EU5 Iso Coarse 90% 270 x 580 x 10 mm ramka karton

Filtr płaski z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  270x580x10 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr ekonomiczny zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr płaski z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr płaski z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  270x580x10 mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr ekonomiczny zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr płaski z ramką kartonową wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 71,64 zł -40% Cena 42,98 zł
Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 195 x 340 x 24 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr działkowy M5 EU5 Iso Coarse 90% 195 x 340 x 24 mm ramka metalowa

Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  195x340x24   mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr działkowy z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  195x340x24   mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności Iso Coarse 90%. Tani filtr podstawowy zapewniający podstawową filtrację w domu, biurze i firmie. Filtr plisowany z ramką z blachy ocynkowanej wstępny do zgrubnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 87,88 zł -40% Cena 52,73 zł
Wkład filtracyjny M5 Iso Coarse 85% 185 x 525 mm formatka włókninowa
 • Nowy

Wkład filtracyjny M5 Iso Coarse 85% 185 x 525 mm formatka włókninowa

Przeciwpyłowy wysokoefektywny wkład filtracyjny do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze  185x525 mm w klasie filtracji m5 o skuteczności Iso Coarse 85%. Przeznaczony do dokładnej filtracji powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz rekuperatorach. Wyposażonych w ramki pozwalające na wymianę samego wkładu filtracyjnego. Wkład filtracyjny wykonany z syntetycznej włókniny poliestrowej o bardzo wysokich parametrach. Zapewnionych poprzez dużą pojemność magazynowania zanieczyszczeń, wysoką chłonność pyłową, niski spadek ciśnienia, bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na wilgoć oraz trudnopalność. Formatka filtracyjna generuje niskie koszty wymiany filtrów powietrza i długoterminową wysokoefektywną filtrację.
Przeciwpyłowy wysokoefektywny wkład filtracyjny do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze  185x525 mm w klasie filtracji m5 o skuteczności Iso Coarse 85%. Przeznaczony do dokładnej filtracji powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz rekuperatorach. Wyposażonych w ramki pozwalające na wymianę samego wkładu filtracyjnego. Wkład filtracyjny wykonany z syntetycznej włókniny poliestrowej o bardzo wysokich parametrach. Zapewnionych poprzez dużą pojemność magazynowania zanieczyszczeń, wysoką chłonność pyłową, niski spadek ciśnienia, bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną, odporność na wilgoć oraz trudnopalność. Formatka filtracyjna generuje niskie koszty wymiany filtrów powietrza i długoterminową wysokoefektywną filtrację.
Cena 19,35 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 220 x 330 x 48 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 220 x 330 x 48 mm ramka metalowa

Filtr pośredni z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   220x330x48   mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy oynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   220x330x48   mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy oynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 139,54 zł -40% Cena 83,72 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 400 x 630 x 50 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 400 x 630 x 50 mm ramka metalowa

Filtr pośredni z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   400x630x50   mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy oynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   400x630x50   mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy oynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 213,34 zł -40% Cena 128,00 zł
Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 350 x 760 x 25 mm ramka metalowa
 • -40%
 • Nowy

Filtr pośredni M5 EU5 ePM10 55% 350 x 760 x 25 mm ramka metalowa

Filtr pośredni z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   350x760x25  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy oynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr pośredni z ramką metalową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze   350x760x25  mm  w klasie filtracji m5 eu5 o skuteczności ePM10 55%. Zapewniający filtrację przeciwpyłkową powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką z blachy oynkowanej i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr przeciwpyłkowy dla spełnienia poziomu pośredniej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 156,76 zł -40% Cena 94,06 zł
Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 492 x 492 x 50 mm ramka karton
 • -40%
 • Nowy

Filtr przeciwsmogowy F9 EU9 ePM1 80% 492 x 492 x 50 mm ramka karton

Filtr dokładny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  492x492x50 mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Filtr dokładny z ramką kartonową do centrali wentylacji mechanicznej o wymiarze  492x492x50 mm  w klasie filtracji f9 eu9 o skuteczności ePM1 80%. Zapewniający dokładną filtrację powietrza w domu, biurze i firmie. Filtr drobno plisowany w technologii minipleat w celu zapewnienia maksymalnie dużej powierzchni filtracyjnej z ramką kartonową i wkładem z bibuły szklanej o wysokiej skuteczności w wychwytywaniu zanieczyszczeń. Filtr antysmogowy dla spełnienia poziomu dokładnej filtracji powietrza w wentylacji mechanicznej, rekuperatorze.
Normalna cena 208,42 zł -40% Cena 125,05 zł
Auerhaan HRglobal Up 2000 filtry zestaw podstawowy
 • Nowy
 • Zestaw

Auerhaan HRglobal Up 2000 filtry zestaw podstawowy

Zestaw filtrów do rekuperatora  Auerhaan HRglobal Up 2000  zapewniający podstawową filtrację powietrza. W zestawie cztery filtry dwa do powietrza nawiewanego oraz dwa filtry do powietrza wywiewanego z domu, mieszkania, budynku. Filtry przeznaczone do wentylacji mechanicznej z jednostkami rekuperacji  Auerhaan HRglobal Up 2000 .
Zestaw filtrów do rekuperatora  Auerhaan HRglobal Up 2000  zapewniający podstawową filtrację powietrza. W zestawie cztery filtry dwa do powietrza nawiewanego oraz dwa filtry do powietrza wywiewanego z domu, mieszkania, budynku. Filtry przeznaczone do wentylacji mechanicznej z jednostkami rekuperacji  Auerhaan HRglobal Up 2000 .
Cena 314,24 zł

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Filtr płaski G4 Iso Coarse 70% 200 x 470 mm

Filtr płaski szkieletowy do rekuperatora i wentylacji mechanicznej o wymiarze 200x470 mm w klasie filtracji g4 o skuteczności Iso Coarse 70%. Ekonomiczny tani filtr zapewniający podstawową filtrację. Filtr wstępny zgrubny do filtracji powietrza w klimakonwektorach, wentylacji i rekuperatoratorze.

Napisz swoją opinię